Ett hus blir till

Alla berörs av byggbranschen. Vi bor, jobbar och vistas i hus och byggnader. Men hur går det till när ett hus blir till? Följ med på den långa, vindlande vägen från idé till färdig byggnad på webben www.etthusblirtill.nu.

Se de 42 stegen när ett hus blir till

www.etthusblirtill.nu förklarar stegvis hela processen från idé till färdig byggnad, samt redogör för tids- och kostnadsaspekter.

”Ett hus blir till” presenterades för första gången på boutställningen Annedal2012, som Stockholms Byggmästareförening arrangerade tillsammans med Stockholms och Sundbybergs stad. Den finns bland annat som affisch som kan beställas från www.etthusblirtill.nu

Bildspelet nedan visar de 42 stegen i processen. Bildspelet kan laddas ner som PowerPoint-fil här (9,5 Mb). En mindre fil med endast översiktsbild kan laddas ner här (2,7 Mb). Det kan också ses på Youtube.