En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

8 tips vid anbudslämning

Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bjöd in medlemmarna på frukostmöte fredagen den 22 maj. Inbjuden talare var Senad Babacic som sedan januari är upphandlingschef i Sundbybergs kommun och han gav sina bästa tips för vad entreprenören kan tänka på för att öka sina chanser att vinna upphandlingen.

» Läs mer

Evenemang LOU 22 maj 2015

Nytt utskott med fokus på konsumententreprenader

Stockholms Byggmästareförenings styrelse har beslutat att inrätta ett konsumententreprenadutskott. Föreningens utskott bemannas av personer från medlemsföretagen och de är stödet i branschfrågorna som Stockholms Byggmästareförening driver.

» Läs mer

Rösta på Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje

Nu är det dags att rösta på de tävlande som du tycker bäst om av de nominerade till Årets byggnad och Årets renovering. Läs om de nominerade och rösta!

» Läs mer

Södertälje 18 maj 2015

Ann Legeby: Stadens struktur påverkar jämlikheten

Stockholm är till stora delar uppbyggt under förra seklets mitt, då tillvaron såg mycket annorlunda ut än i dag. Utmaningen är att anpassa det befintliga beståndet till dagens – och framtidens – verkligheter.

» Läs mer

Byggbiz 13 maj 2015

Henrik Nerlund: Det är i ytterstaden Stockholm växer mest

Social hållbarhet är en förutsättning för att få ett välfungerande samhälle. Namnet till trots ser Skönhetsrådet det som sin uppgift att värna Stockholms integration och demokrati. (Det får gärna vara snyggt också!)

» Läs mer

Byggbiz 11 maj 2015

Heta arbeten - extra tillfälle innan sommaren

Heta arbeten, tillståndsansvarig är vår mest populära kurs. Vi har lagt in ett extra tillfälle för dig som behöver förnya ditt certifikat innan sommaren. Anmäl dig till kursen den 17 juni.

» Läs mer

Kurser 28 apr 2015

Och de sex nominerade till ROT-priset 2015 är...

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris uppmärksammar ombyggande i Stockholm. I år tävlar sex byggnader om utmärkelsen och årets vinnare presenteras på ett frukostmöte fredagen den 29 maj i Kulturhuset.

» Läs mer

ROT 24 apr 2015

Göran Bjarnestig valdes till ordförande för Södertälje Byggmästareförening

Södertälje Byggmästareförening valde Göran Bjarnestig till ny ordförande på årsmötet den 23 april. Göran Bjarnestig tar över ordförandeskapet efter Alexandra Laurén.

» Läs mer

Södertälje 23 apr 2015

Välbesökt årsmöte

Medlemmarna i Stockholms Byggmästareförening och i Sveriges Byggindustriers byggförening Stockholm hade årsmöte och extra byggföreningsstämma på Grand Hôtel Stockholm den 16 april. Efter mötet fick deltagarna lyssna på Eva Rådmark Herrder från Trafikverket som berättade om projektet Citybanan.

» Läs mer

Evenemang Medlem 17 apr 2015

Maria Zimdahl ny ordförande för Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförenings medlemmar valde enhälligt Maria Zimdahl till ny ordförande på årsmötet den 16 april. Maria Zimdahl tar över ordförandeskapet efter Jan Kjellson.

» Läs mer

Medlem 16 apr 2015

Konkurrensen hårdnar

Förra regeringen tillsatte en särskild utredare för att se över förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden och vid behov komma med förslag som kan förbättra situationen. På tisdagsmorgonen bjöd Stockholms Byggmästareförening och KSL in till Bostadsforum för att diskutera frågan.

» Läs mer

Bostad Evenemang 14 apr 2015