En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Jan Valeskog talade på föreningens kvartalsmöte

På torsdagen den 26 november hölls det sista kvartalsmötet för 2015 i Stockholms Byggmästareförening. Ett nittiotal medlemmar hade samlats i Bryggarsalen på Norrtullsgatan för att lyssna till Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd rörande exploatering och infrastruktur Stockholms stad.

» Läs mer

Evenemang Infrastruktur 30 nov 2015

Upphandlingen för nya t-banan tuffar på

Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott arrangerade fredagen den 6 november ett frukostmöte med tema: ”Vill du vara med och bygga Stockholms nya tunnelbana?”. Pia Lindberg-Nedby, chef för upphandling och juridik vid SLL:s Förvaltning för utbyggd tunnelbana, berättade om projektet och vad det kommer att innebära i form av nya spår, stationer, tunnlar och depåer.

» Läs mer

Evenemang LOU 10 nov 2015

Konsumentverket gav råd kring konsumententreprenader

Konsumententreprenader är speciella eftersom beställaren är en privatperson och andra regler gäller än om beställaren är ett företag. Fredagen den 6 november bjöd Stockholms Byggmästareförenings konsumententreprenadutskott in till ett lunchmöte om konsumententreprenader. Daniel Gustafsson, jurist från Konsumentverket, fanns på plats och berättade för deltagarna om vad Konsumentverket anser är viktigt att tänka på när man bygger åt privatpersoner. 

» Läs mer

Jenny Winblad von Walter: Sveby gör det enklare att tala samma språk

Jenny Winblad von Walter arbetar som hållbarhetsansvarig på NCC Boende och är ordförande i teknik- och miljöutskottet på Stockholms Byggmästareförening. NCC är en av branschrepresentanterna i Svebys styrgrupp och företaget arbetar aktivt med programmet. Tydlighet och mer rättvis konkurrens lyfts fram som de två främsta fördelarna med Sveby vars syfte är att underlätta vid överenskommelser om energianvändning.

» Läs mer

Anita Aspegren: Vi vill driva på energieffektiviseringen

Sveby är ett hjälpmedel som ska underlätta för beställare och entreprenör att skriva bra och tydliga avtal kring energianvändningen i byggnader. Förhoppningen är att programmet ska underlätta för branschen att bygga mer energieffektivt.

» Läs mer

Alla har ett ansvar

Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län) bjöd in till Bostadsforum onsdagen den 14 oktober om hur kollektivtrafik och bostäder bättre kan samplaneras. Frågan som ställdes var: Vem har ansvaret egentligen?

» Läs mer

Bostad Evenemang 14 okt 2015

Varför är HD:s domar av betydelse för byggbranschen?

En tapper skara medlemsföretag från Södertälje Byggmästareförening tog sig ut i regnet den 25 september för ett frukostmöte om entreprenadjuridiska rättsfall i Högsta domstolen (HD). Martin Peterson, entreprenadjurist på Byggmästareföreningen, berättade för deltagarna om Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet, två domar som betyder mycket för byggbranschen.

» Läs mer

ROT-avdraget – vad gäller idag och vad händer sen?

ROT-avdraget infördes för att stimulera byggindustrin och för att försöka minska andelen oseriösa firmor som utför svartarbeten. Fredagen den 11 september bjöd Stockholms Byggmästareförenings Konsumententreprenadutskott in till frukostmöte om ROT-avdraget. Carina Malmkvist från Skatteverket fanns på plats och berättade för deltagarna om skattereduktion för ROT-arbeten.

» Läs mer

Kvartalsmöte på M/S Gustafsberg VII

Onsdagen den 2 september ägde Stockholms Byggmästareförenings kvartalsmöte och traditionella båttur rum. M/S Gustafsberg VII var fartyget som denna kväll tog emot drygt hundratalet medlemmar och gäster, men innan båtturen stod ett besök på Arkitektur och Designcentrum (ArkDes) på agendan.

» Läs mer

Medlem 04 sep 2015

Maria Heymowska: Det handlar om mänskliga rättigheter

Maria Heymowska är samhällsplaneringschef på länsstyrelsen i Stockholms län och sitter med i Boverkets samråd med funktionshindersförbunden.

» Läs mer

Bostad Byggbiz 02 sep 2015

Jonas Nygren: Alla ska ha möjlighet att flytta hemifrån

Sundbyberg är en kommun som sticker ut: den är landets minsta till ytan, den mest tätbefolkade och den som växer mest per capita. Dessutom är Sundbyberg en av endast tio kommuner i Stockholms län som uppger att de långsiktigt täcker behovet av särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning.

» Läs mer

Bostad Byggbiz 31 aug 2015