En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Och de sex nominerade till ROT-priset 2015 är...

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris uppmärksammar ombyggande i Stockholm. I år tävlar sex byggnader om utmärkelsen och årets vinnare presenteras på ett frukostmöte fredagen den 29 maj i Kulturhuset.

» Läs mer

ROT 24 apr 2015

Göran Bjarnestig valdes till ordförande för Södertälje Byggmästareförening

Södertälje Byggmästareförening valde Göran Bjarnestig till ny ordförande på årsmötet den 23 april. Göran Bjarnestig tar över ordförandeskapet efter Alexandra Laurén.

» Läs mer

Södertälje 23 apr 2015

Välbesökt årsmöte

Medlemmarna i Stockholms Byggmästareförening och i Sveriges Byggindustriers byggförening Stockholm hade årsmöte och extra byggföreningsstämma på Grand Hôtel Stockholm den 16 april. Efter mötet fick deltagarna lyssna på Eva Rådmark Herrder från Trafikverket som berättade om projektet Citybanan.

» Läs mer

Evenemang Medlem 17 apr 2015

Maria Zimdahl ny ordförande för Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförenings medlemmar valde enhälligt Maria Zimdahl till ny ordförande på årsmötet den 16 april. Maria Zimdahl tar över ordförandeskapet efter Jan Kjellson.

» Läs mer

Medlem 16 apr 2015

Konkurrensen hårdnar

Förra regeringen tillsatte en särskild utredare för att se över förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden och vid behov komma med förslag som kan förbättra situationen. På tisdagsmorgonen bjöd Stockholms Byggmästareförening och KSL in till Bostadsforum för att diskutera frågan.

» Läs mer

Bostad Evenemang 14 apr 2015

Peter Löfgren: Etik och moralfrågor ska diskuteras överallt

Sedan juni 2014 ingår uppförandekoden i Sveriges Byggindustriers medlemskriterier. Företrädare för branschen har bestämt sig: det är dags för krafttag mot korruption.

» Läs mer

Helena Sundén: Korruption äter förtroende

Byggbranschen nämns ofta som en högriskbransch vad gäller korruption. Helena Sundén är generalsekreterare på Institutet mot mutor och ser det som sitt kall att öka transparensen i samhället.

» Läs mer

Enstegstätade putsade fasader - felaktiga enligt HD

Igår, den 19 mars, kom domen från Högsta domstolen (HD) i det så kallade ”Myresjöhusfallet”. HD kom i domen fram till att det föreligger fel i entreprenaden genom att Myresjöhus använt sig av en konstruktion med putsad enstegstätad fasad.

» Läs mer

Entrepenadjuridik 20 mar 2015

Gotland - fick ny ordförande

Från Verksamhetsberättelsen: I april 2014 fick Gotlands Byggmästareförening en ny ordförande i Per Stephani som till vardags arbetar som vd för Nybergs Entreprenad AB.

» Läs mer

Gotland Medlem 09 mar 2015

Södertälje - fokus på ansvar

Från Verksamhetsberättelsen: Den stora frågan för Södertälje Byggmästareförening har under förra året varit huvudentreprenörsansvaret som träder i kraft i januari 2015. En informationsträff hölls den 14 november för att ge föreningens medlemmar mer kunskap om vad förändringen innebär i praktiken. Göran Bjarnestig, vd Hygien Bygg Telge AB och tf ordförande i Södertälje Byggmästareförening, berättar om vad Södertälje BF fokuserat på under det gångna året.

» Läs mer

Medlem Södertälje 09 mar 2015

Kampanj för fler bostäder

Från Verksamhetsberättelsen: 2014 var ett intensivt år för bostadspolitiken. Valrörelsen aktualiserade frågan om byggandet i Stockholm och ämnet hamnade högt upp på agendan. Martin Arkad, koncernchef för Järntorget och ledamot i Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott, berättar om bostadskampanjen som genomfördes förra året.

» Läs mer

Medlem 09 mar 2015