En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Vårens kursnyheter

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4823_Image1

Idag erbjuder Stockholms Byggmästareförening ett fyrtiotal kurser inom olika områden för att säkerställa att yrkesarbetare och tjänstemän i branschen har den senaste kompetensen. I vår kommer kursverksamheten att utökas med nya kurser inom ekonomi, entreprenadjuridik och byggnadsteknik.

» Läs mer

Kurser 21 mar 2017
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4819_Image1

BF9K för högre kvalitet

Karl-Johan Brännström blev ny ordförande för BF9K-utskottet hösten 2016. Han ser fram emot att jobba för att ännu fler företag ska certifieras enligt systemet och visionen är att BF9K ska höja kvaliteten och seriositeten på hela branschen.

» Läs mer

BF9K Medlem 14 mar 2017
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4812_Image1

Fair Play Bygg träffade inrikesministern

Fair Play Bygg-gruppen träffade inrikesminister Anders Ygeman på torsdagen den 9 mars för att redovisa erfarenheterna från det första verksamhetsåret. På plats fanns Johan Moström, politiskt sakkunnig för inrikesministern; ägar-/och styrgrupp som består av Marie Dolk Persson, Stockholms Byggmästareförening; Lars Holmström, Byggnads Stockholm-Gotland samt Fredrik Sirberg, Byggnads Stockholm-Gotland. För dagen var gruppen också förstärkt med Jens Hoffmann, vd Dipart, en av idégivarna till projektet.

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4811_Image1

Kommunala särkrav – är det verkligen så illa?

Den 8 mars samlades byggare och kommunföreträdare för frukostmöte med Bostadsforum – samarbetet mellan Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län). Bostadsforum är mötesplatsen för länets kommuner och byggare och temat för morgonen var Kommunala särkrav – är det verkligen så illa?. Den 1 januari 2015 trädde en ny lag i kraft som begränsade kommunernas möjligheter att ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Nu har två år gått med den nya lagstiftningen.

» Läs mer

Bostad Evenemang 09 mar 2017
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4808_Image1

Nätverk ger de ansvariga bättre kontroll

Arbetsmiljö och säkerhet är högt prioriterade områden inom bygg- och anläggningsbranschen. I september startade ett nätverk för BAS P och U (byggarbetsmiljösamordnare för planering/projektering och utförande) med syfte att ge personer som har dessa roller stöd och mer kunskap om vad deras ansvar innebär.

» Läs mer

Arbetsmiljö Medlem 06 mar 2017
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4797_Image1

Ny kurs: MER, AMA och ritningsläsning för anläggare

Behöver du verktyg för att förstå AMA-systemets uppbyggnad och hur det används? Då ska du boka in dig på Stockholms Byggmästareförenings nya kurs MER, AMA och ritningsläsning för anläggare. Kopplat till AMA-systemet går vi igenom Mät- och ersättningsreglerna (MER) samt ritningsläsning.

» Läs mer

Kurser 22 feb 2017
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4796_Image1

Kvinnlig nätverksträff om attraktiv byggbransch

Årets nätverksträff för kvinnor i branschen ägde rum fredagen den 17:e februari. Temat för träffen var attraktiv byggbransch där fokus i diskussionerna handlade om värderingar, privata såväl som professionella, och hur dessa påverkar en arbetsgivare i dess rekryteringsarbete.

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4794_Image1

Vi behöver kontroller och konkurrens!

Den 19 februari 2017 är det ett år sen projektet Fair Play Bygg startade. I ledaren av årets första nummer av Byggbiz skriver Stockholms Byggmästareförenings vd Elisabeth Martin om varför kontroller och konkurrens behövs i vår bransch.

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4792_Image1

»Jag tänkte att vi borde bekämpa skurkarna - och så kom jag på Fair Play Bygg«

Jens Hoffmann, vd på Dipart och tidigare ledamot i Stockholms Byggmästareförenings styrelse, tröttnade på att se seriösa byggföretag konkurreras ut av kriminella verksamheter. Då fick han idén till projektet Fair Play Bygg, som nu i februari fyller ett år.

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4791_Image1

Med Fair Play Bygg värnar vi om vår bransch

Fair Play Bygg är ett gemensamt projekt mellan Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland som startade i februari 2016. Tips om oegentligheter i byggbranschen behandlas av en arbetsgrupp och lämnas därefter vidare till berörd myndighet med förhoppning om att de kriminella fälls och att byggbranschen rensas på oseriösa aktörer.

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4786_Image1

Tipsa oss om bästa ombyggnaden för ROT-priset 2017

ROT-priset är ett pris som Stockholms Byggmästareföreningen delar ut till året bästa ombyggnad. Den 19 maj blir det för 26:e gången som den kunniga juryn utser en vinnare.

Har du under 2016 sett ett ROT-projekt i Stockholm som tillvaratar byggnadens särdrag, håller hög byggteknisk kvalitet och har gett ny användning på ett elegant sätt? Anmäl då projektet och delta i tävlingen!

» Läs mer

ROT 09 feb 2017