En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Ny kurs: MER, AMA och ritningsläsning för anläggare

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4797_Image1

Behöver du verktyg för att förstå AMA-systemets uppbyggnad och hur det används? Då ska du boka in dig på Stockholms Byggmästareförenings nya kurs MER, AMA och ritningsläsning för anläggare. Kopplat till AMA-systemet går vi igenom Mät- och ersättningsreglerna (MER) samt ritningsläsning.

» Läs mer

Kurser 22 feb 2017
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4796_Image1

Kvinnlig nätverksträff om attraktiv byggbransch

Årets nätverksträff för kvinnor i branschen ägde rum fredagen den 17:e februari. Temat för träffen var attraktiv byggbransch där fokus i diskussionerna handlade om värderingar, privata såväl som professionella, och hur dessa påverkar en arbetsgivare i dess rekryteringsarbete.

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4794_Image1

Vi behöver kontroller och konkurrens!

Den 19 februari 2017 är det ett år sen projektet Fair Play Bygg startade. I ledaren av årets första nummer av Byggbiz skriver Stockholms Byggmästareförenings vd Elisabeth Martin om varför kontroller och konkurrens behövs i vår bransch.

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4792_Image1

»Jag tänkte att vi borde bekämpa skurkarna - och så kom jag på Fair Play Bygg«

Jens Hoffmann, vd på Dipart och tidigare ledamot i Stockholms Byggmästareförenings styrelse, tröttnade på att se seriösa byggföretag konkurreras ut av kriminella verksamheter. Då fick han idén till projektet Fair Play Bygg, som nu i februari fyller ett år.

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4791_Image1

Med Fair Play Bygg värnar vi om vår bransch

Fair Play Bygg är ett gemensamt projekt mellan Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland som startade i februari 2016. Tips om oegentligheter i byggbranschen behandlas av en arbetsgrupp och lämnas därefter vidare till berörd myndighet med förhoppning om att de kriminella fälls och att byggbranschen rensas på oseriösa aktörer.

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4786_Image1

Tipsa oss om bästa ombyggnaden för ROT-priset 2017

ROT-priset är ett pris som Stockholms Byggmästareföreningen delar ut till året bästa ombyggnad. Den 19 maj blir det för 26:e gången som den kunniga juryn utser en vinnare.

Har du under 2016 sett ett ROT-projekt i Stockholm som tillvaratar byggnadens särdrag, håller hög byggteknisk kvalitet och har gett ny användning på ett elegant sätt? Anmäl då projektet och delta i tävlingen!

» Läs mer

ROT 09 feb 2017
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4781_Image1

Tre viktiga domar

2016 års mest intressanta rättsfall

Lennart Andersson, ordförande för entreprenadutskottet, hälsade fredagen den 3 februari varmt välkomna till det numera traditionella frukostmötet i början av året där Stockholms Byggmästareförenings entreprenadjurister presenterar intressanta rättsfall från föregående år. Dessutom lanserades ett nytt nummer av Byggjuridik med flera viktiga rättsfall inom byggbranschen under 2016.

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4775_Image1

Student - sök stipendium

Har du tidigare erfarenhet från byggbranschen och läser på någon utav de byggtekniska utbildningarna vid KTH, Hermods eller Nackademin? Då har du möjlighet att ansöka om stipendier ur Byggmästare Eric Forss' stipendiestiftelse.

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4773_Image1

Nya lagar inom offentlig upphandling

Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft som bland annat ska underlätta för små- och medelstora företag i den offentliga upphandlingen.

» Läs mer

Entrepenadjuridik LOU 25 jan 2017
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4769_Image1

Ny översiktsplan på gång för Stockholm

Stockholms Byggmästareförening har lämnat ett remissvar på samrådsförslaget och belyser några frågeställningar som bör beaktas inför det fortsatta arbetet med upppdatering av översiktsplanen.

» Läs mer

12 jan 2017

Östlig förbindelse - den felande länken

Med anledningen av debattartikeln om östlig förbindelse i Dagens Nyheter tisdagen den 27 december av Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, ger Stockholms Byggmästareförenings vd sin syn på behovet av infrastruktursatsningen.

» Läs mer

Infrastruktur 28 dec 2016