En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Rundabordssamtal: Vad kostar avstegen?

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4746_Image1

Den 9 december anordnade entreprenadutskottet på Stockholms Byggmästareförening ett rundabordssamtal med ett trettiotal byggherrar och byggentreprenörer. 

» Läs mer

09 dec 2016
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4745_Image1

Ny utgåva av Entreprenad- och konsulträtt

Boken Entreprenad- och konsulträtt är en av entreprenadjuridikens klassiker. Nu har den nionde utgåvan givits ut med flera nyheter och uppdateringar. Medförfattare till boken är Stockholms Byggmästareföreningens entreprenadjurister Claes Sahlin och Martin Peterson.

» Läs mer

Entrepenadjuridik 08 dec 2016
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4742_Image1

Personalliggaren ska omvandla svarta jobb till vita

Den 1 januari i år, 2016, infördes lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen. Snart ett år senare konstaterar Skatteverket att lagen måste kompletteras med månatlig skatterapportering på individnivå för att få önskad effekt.

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4741_Image1

Personalliggare – en del av arbetet för en sund byggbransch

Målsättningen om en sundare konkurrenssituation inom byggbranschen överskuggar merarbetet för företagen som lagen om elektronisk personalliggare har inneburit. De nya reglerna är ett steg i rätt riktning, men de behöver kompletteras för att verkligen kunna användas som ett effektivt verktyg mot svartarbete.

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4736_Image1

BF9K dagarna i Norrköping och Uppsala

Den 23:e och 24:e november hölls BF9K dagarna i Norrköping och Uppsala med ett 40-tal deltagare.

» Läs mer

BF9K Evenemang 28 nov 2016
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4734_Image1

Sista kvartalsmötet för 2016

Den 24 november hade föreningen sitt sista kvartalsmöte för 2016 med temat ansvarsfullt byggande i fokus, en fråga som föreningen är väldig engagerad i. Kvartalsmötet hölls på Scandic Hotels nya flaggskepp Scandic Continental som också är nominerad till Årets Bygge 2017.

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4731_Image1

Hur löser vi den framtida kompetensförsörjningen?

Tillväxttakten inom byggsektorn fortsätter att öka i regionen, speciellt inom nybyggnad av flerbostadshus. Samtidigt står branschen inför en utmaning med minskad arbetskraft och svårigheter i kompetensförsörjningen. På Bostadsforums frukostmöte den 23 november diskuterades vilka åtgärder som behövs för att kunna säkerställa en framtida kompetensförsörjning i branschen som kan möta den ökade tillväxten inom byggsektorn. 

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4726_Image1

Nibble Gård och Hälsan Östertälje vann Årets byggnadsverk respektive Årets renovering 2016 i Södertälje

Utmärkelsen Årets byggnadsverk och Årets renovering 2016 i Södertälje är avgjord. I år belönas ett nybyggt stall i Järna för att det ger en bra miljö för kor och en renovering, från tryckerilokal till rehabiliteringscenter, i Östertälje som ger nytt liv till området.

» Läs mer

Södertälje 12 nov 2016
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4724_Image1

Sociala krav i offentlig upphandling

Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bjöd fredagen den 11 november på ett frukostmöte om sociala klausuler i offentlig upphandling. Trots snökaoset i Stockholm kom flera intresserade medlemsföretag för att lyssna på juristen Magnus Vidänges presentation.

» Läs mer

LOU 11 nov 2016

Avstegen från AB äter upp halva vinsten

Anders Kivijärvi, senior byggekonom, har skrivit rapporten »Vad kostar avstegen?« som handlar om de ekonomiska aspekterna av avvikelser från de allmänna bestämmelserna (AB). Det visar sig att så mycket som hälften av vinstmarginalen äts upp till följd av dyrare anbud och administrativa kostnader.

» Läs mer

Byggbiz Entreprenad 26 okt 2016

För en sund konkurrens

Södertälje Byggmästareförening bjöd in medlemmarna till frukostmöte på hotell Scandic Skogshöjd på tisdagsmorgonen för att informera om den nya lagen om elektronisk personalliggare och om det nya projektet Fair Play Bygg. Båda två syftar till att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sund konkurrens inom byggbranschen.

» Läs mer