En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Varför är HD:s domar av betydelse för byggbranschen?

En tapper skara medlemsföretag från Södertälje Byggmästareförening tog sig ut i regnet den 25 september för ett frukostmöte om entreprenadjuridiska rättsfall i Högsta domstolen (HD). Martin Peterson, entreprenadjurist på Byggmästareföreningen, berättade för deltagarna om Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet, två domar som betyder mycket för byggbranschen.

» Läs mer

25 sep 2015

ROT-avdraget – vad gäller idag och vad händer sen?

ROT-avdraget infördes för att stimulera byggindustrin och för att försöka minska andelen oseriösa firmor som utför svartarbeten. Fredagen den 11 september bjöd Stockholms Byggmästareförenings Konsumententreprenadutskott in till frukostmöte om ROT-avdraget. Carina Malmkvist från Skatteverket fanns på plats och berättade för deltagarna om skattereduktion för ROT-arbeten.

» Läs mer

Kvartalsmöte på M/S Gustafsberg VII

Onsdagen den 2 september ägde Stockholms Byggmästareförenings kvartalsmöte och traditionella båttur rum. M/S Gustafsberg VII var fartyget som denna kväll tog emot drygt hundratalet medlemmar och gäster, men innan båtturen stod ett besök på Arkitektur och Designcentrum (ArkDes) på agendan.

» Läs mer

Medlem 04 sep 2015

Maria Heymowska: Det handlar om mänskliga rättigheter

Maria Heymowska är samhällsplaneringschef på länsstyrelsen i Stockholms län och sitter med i Boverkets samråd med funktionshindersförbunden.

» Läs mer

Bostad Byggbiz 02 sep 2015

Jonas Nygren: Alla ska ha möjlighet att flytta hemifrån

Sundbyberg är en kommun som sticker ut: den är landets minsta till ytan, den mest tätbefolkade och den som växer mest per capita. Dessutom är Sundbyberg en av endast tio kommuner i Stockholms län som uppger att de långsiktigt täcker behovet av särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning.

» Läs mer

Bostad Byggbiz 31 aug 2015

Beslut om revidering av AB 04 och ABT 06

Tidigare i år arrangerades på initiativ av bland andra Stockholms Byggmästareförening den välbesökta konferensen 10 år med AB 04. Nyligen har Byggandets Kontraktskommitté (BKK) beslutat att inleda en revidering av standardavtalen AB 04 och ABT 06. BKK:s första steg är att se över arbetssätt och organisation för detta. Under hösten 2015 avser BKK att anordna arrangemang för att inhämta synpunkter vad avser revideringen.

» Läs mer

12 aug 2015

Byggläget i Stockholm

Den totala byggvolymen för startade projekt i Stockholms län ökade mellan juli 2014 och juni 2015 med 72 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet av bostadsbyggandet bidrar mest till ökningen med sina 96 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 73 procent. Anläggningsmarknaden ökade också, men med 30 procent.

» Läs mer

Statistik 29 jul 2015

Fler utbildningsplatser i Blekinge kan ge fler bostäder i Stockholm

Brist på kommunala plan- och bygglovshandläggare är en begränsande faktor för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen och många kommuner har ett stort rekryteringsbehov. I juli lämnades första antagningsbeskedet inför höstens utbildningsstarter på landet universitet och högskolor. Blekinge tekniska högskola (BTH) har till sitt treåriga program Fysisk planering som utbildar planeringsarkitekter fått ökat anslag och därmed kunnat utöka sina utbildningsplatser från fjolårets 75 till höstens 105 platser.

» Läs mer

Ledig tjänst: Kursansvarig

Till Byggmästareföreningens kursverksamhet söker vi nu en kursansvarig med kunskaper inom byggbranschen och ett intresse för utbildningsfrågor.

Tjänsten är tillsatt.

06 jul 2015

LOU är okej, men tillämpningen kan förbättras

Under Almedalsveckan arrangerades seminariet ”Vad krävs för sund offentlig upphandling i byggbranschen?” med bland annat civilminister Ardalan Shekarabi på plats. Se hela seminariet (50 minuter).

» Läs mer

03 jul 2015

Från fluff till verklighet – Almedalsseminarium om tidiga skeden i stadsbyggnadsprocessen

Stockholms Byggmästareförening och stadsbyggnadsbenchen i Stockholm arrangerade under Almedalen ett gemensamt seminarium med titeln Hur kan yvig idéfas bli effektiv stadsbyggnadsprocess? Nätverket stadsbyggnadsbenchen i Stockholm har tillsammans med byggherrar identifierat att idéfasen, tidiga skeden, ofta är nyckeln till en fortsatt effektiv planprocess - och till bra projekt. Frågan på seminariet som samtalet rörde sig om var: Hur får vi en bra idéfas? Se en sammanfattning av seminariet (7 min) eller hela seminariet (56 min).

» Läs mer

Bostad 01 jul 2015