En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Peter Löfgren: Etik och moralfrågor ska diskuteras överallt

Sedan juni 2014 ingår uppförandekoden i Sveriges Byggindustriers medlemskriterier. Företrädare för branschen har bestämt sig: det är dags för krafttag mot korruption.

» Läs mer

Helena Sundén: Korruption äter förtroende

Byggbranschen nämns ofta som en högriskbransch vad gäller korruption. Helena Sundén är generalsekreterare på Institutet mot mutor och ser det som sitt kall att öka transparensen i samhället.

» Läs mer

Enstegstätade putsade fasader - felaktiga enligt HD

Igår, den 19 mars, kom domen från Högsta domstolen (HD) i det så kallade ”Myresjöhusfallet”. HD kom i domen fram till att det föreligger fel i entreprenaden genom att Myresjöhus använt sig av en konstruktion med putsad enstegstätad fasad.

» Läs mer

Entrepenadjuridik 20 mar 2015

Gotland - fick ny ordförande

Från Verksamhetsberättelsen: I april 2014 fick Gotlands Byggmästareförening en ny ordförande i Per Stephani som till vardags arbetar som vd för Nybergs Entreprenad AB.

» Läs mer

Gotland Medlem 09 mar 2015

Södertälje - fokus på ansvar

Från Verksamhetsberättelsen: Den stora frågan för Södertälje Byggmästareförening har under förra året varit huvudentreprenörsansvaret som träder i kraft i januari 2015. En informationsträff hölls den 14 november för att ge föreningens medlemmar mer kunskap om vad förändringen innebär i praktiken. Göran Bjarnestig, vd Hygien Bygg Telge AB och tf ordförande i Södertälje Byggmästareförening, berättar om vad Södertälje BF fokuserat på under det gångna året.

» Läs mer

Medlem Södertälje 09 mar 2015

Kampanj för fler bostäder

Från Verksamhetsberättelsen: 2014 var ett intensivt år för bostadspolitiken. Valrörelsen aktualiserade frågan om byggandet i Stockholm och ämnet hamnade högt upp på agendan. Martin Arkad, koncernchef för Järntorget och ledamot i Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott, berättar om bostadskampanjen som genomfördes förra året.

» Läs mer

Medlem 09 mar 2015

Sonsonen till Viktor Hanson berättar om medlemskapet

Från Verksamhetsberättelsen: Nils Hansons farfar Viktor Hanson grundade sitt byggföretag 1914. Redan fyra år efter starten gick byggfirman med i Stockholms Byggmästareförening och Byggnadsfirman Viktor Hanson AB är därmed den äldsta nuvarande medlemmen. Nils Hanson, vice vd i företaget och ledamot i Stockholms Byggmästareförenings egenföretagarutskott, berättar om medlemskapet.

» Läs mer

Medlem 09 mar 2015

2014 - ett händelserikt år

Från Verksamhetsberättelsen: Jubileumsfirande, bostadspolitisk kampanj och så den ordinarie verksamheten, förstås. 2014 var ett intensivt och spännande år för Stockholms Byggmästareförening. Elisabeth Martin summerar året som gått.

» Läs mer

Medlem 09 mar 2015

Månadens stockholmare - Elisabeth Martin

Stockholms Byggmästareförenings vd Elisabeth Martin har blivit utsedd till Månadens stockholmare i februari. Det är Stockholms stad som varje månad utser en person som i sitt dagliga liv främjar en hållbar stad och/eller möjliggör för andra stockholmare att bidra till en hållbar stad.

» Läs mer

Sund byggbransch 25 feb 2015

Byggtakten ökar i Stockholm 2015

Senaste byggprognosen från Sveriges Byggindustrier för Stockholmsregionen visar på en ökning under 2015 i investeringar för både anläggningar och bostäder. De sammanlagda investeringarna ökar med 10 procent jämfört med 2014. När det gäller bostadsbyggandet har investeringarna under flera år legat runt 50 miljarder, men under fjolåret tog det fart uppåt till närmare 65 miljarder. De nya siffror visar på en ökning till drygt 77 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 18 procent.

» Läs mer

Statistik 25 feb 2015

Tydligt behov: Mer samordnad planering för bostadsförsörjningen

Det var stor uppslutning när Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) arrangerade Bostadsforum med frågeställningen: Kan regional planering öka bostadsbyggandet. Förra regeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté för att utreda och vid behov föreslå förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och planeringsunderlag på regional nivå. Syftet är att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet oh en långsiktig hållbar utveckling i hela landet.

» Läs mer

Bostad Evenemang 17 feb 2015