En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Tema: 2014 - Ett händelserikt år

2014 - ett händelserikt år

Jubileumsfirande, bostadspolitisk kampanj och så den ordinarie verksamheten, förstås. 2014 var ett intensivt och spännande år för Stockholms Byggmäs...

Enstegstätade putsade fasader - felaktiga enligt HD

Igår, den 19 mars, kom domen från Högsta domstolen (HD) i det så kallade ”Myresjöhusfallet”. HD kom i domen fram till att det föreligger fel i entreprenaden genom att Myresjöhus använt sig av en konstruktion med putsad enstegstätad fasad.

» Läs mer

Entrepenadjuridik 20 mar 2015

Månadens stockholmare - Elisabeth Martin

Stockholms Byggmästareförenings vd Elisabeth Martin har blivit utsedd till Månadens stockholmare i februari. Det är Stockholms stad som varje månad utser en person som i sitt dagliga liv främjar en hållbar stad och/eller möjliggör för andra stockholmare att bidra till en hållbar stad.

» Läs mer

Sund byggbransch 25 feb 2015

Byggtakten ökar i Stockholm 2015

Senaste byggprognosen från Sveriges Byggindustrier för Stockholmsregionen visar på en ökning under 2015 i investeringar för både anläggningar och bostäder. De sammanlagda investeringarna ökar med 10 procent jämfört med 2014. När det gäller bostadsbyggandet har investeringarna under flera år legat runt 50 miljarder, men under fjolåret tog det fart uppåt till närmare 65 miljarder. De nya siffror visar på en ökning till drygt 77 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 18 procent.

» Läs mer

Statistik 25 feb 2015

Tydligt behov: Mer samordnad planering för bostadsförsörjningen

Det var stor uppslutning när Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) arrangerade Bostadsforum med frågeställningen: Kan regional planering öka bostadsbyggandet. Förra regeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté för att utreda och vid behov föreslå förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och planeringsunderlag på regional nivå. Syftet är att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet oh en långsiktig hållbar utveckling i hela landet.

» Läs mer

Evenemang Bostad 17 feb 2015

Första konferensen om AB 04

På torsdagen den 5 februari genomfördes konferensen ”10 år med AB 04”. Svensk Byggtjänst anordade dagen, med Stockholms Byggmästareförening som programpartner och drivande i att konferensen skulle bli av. Niklas Kåvius, initiativtagare och föreningens entreprenadjurist, var efteråt nöjd med diskussionerna samtidigt som han ser behovet av att fortsätta dialogen kring de allmänna bestämmelsernas utformning.

» Läs mer

Entrepenadjuridik 06 feb 2015

AB 04 som hjälpare eller stjälpare?

Debattartikel i tidningen Byggindustrin den 4 februari: I den bästa av världar hade man kunnat önska att avsteg i AB 04 syftar till att förtydliga och förenkla avtalen mellan beställare och entreprenör. Så är långt ifrån fallet. Tvärtom så är avstegen en bidragande orsak till oklarheter om hur avtalen ska tolkas, skriver Byggmästareföreningens entreprenadjurister Claes Sahlin och Niklas Kåvius.

» Läs mer

Entrepenadjuridik 05 feb 2015

Jan Henriksson: Avsteg visar brist på respekt

De många avstegen från standardavtalen i branschen är ett uttryck för att man inte vågar lita på sin samarbetspartner. Det menar Q-gruppens vd Jan Henriksson som ställer sig kritisk till att allt färre respekterar AB 04.

» Läs mer

Charlotta Lindmark: Vi verkar för så få avsteg som möjligt

Charlotta Lindmark är ny på posten som ordförande för föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK) som ansvarar för standardavtalen i branschen. Snart börjar arbetet med att utvärdera AB 04 för att se om det är dags för en revidering av de allmänna bestämmelserna.

» Läs mer

Årets mest intressanta rättsfall

Under ett år hinner det hända mycket inom entreprenadjuridiken. Stockholms Byggmästareförenings entreprenadutskott bjöd den 30 januari in till årets första frukostmöte för att ta upp och kommentera några utav de viktigaste rättsfallen från det gångna året. Under frukostmötet släpptes även nya numret av Byggjuridik.

» Läs mer

Ansök om stipendier

Har du tidigare erfarenhet från byggbranschen och läser på någon utav de byggtekniska utbildningarna vid KTH Haninge, KTH-S eller Nackademin? Då har du möjlighet att ansöka om stipendier ur Byggmästare Eric Forss' stipendiestiftelse.

» Läs mer

29 jan 2015

Ny kurs med fokus på att skapa friska arbetsplatser

Stockholms Byggmästareförening startar i vår en kurs på en dag om hur företag kan fånga upp, förebygga och åtgärda psykiska och sociala frågor i företaget. Disa Blomfeldt, enhetschef för arbetsgivarfrågor på Sveriges Byggindustrier (BI) öst, svarar på frågor om kursen.

» Läs mer

Kurser 29 jan 2015