En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Tydlighet mot kund – viktigaste rådet

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4714_Image1

Stockholms Byggmästareförenings konsumententreprenadutskott bjöd in medlemsföretagen för att lyssna på Villaägarna som berättade om vanliga fallgropar när privatpersoner är beställare. Det viktigaste rådet som Villaägarna gav: Var tydlig, specificera vad som ska göras och skriv avtal innan arbetet påbörjas! Då kan missförstånd undvikas och entreprenören får en nöjd slutkund.

» Läs mer

Konsumententreprenad 21 okt 2016
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4713_Image1

Bostadsbyggandet skjuter i höjden

I Stockholms län finns över en tredjedel av hela landets byggmarknad och det är framför allt bostadsbyggandet som håller uppe den höga investeringsnivån. Investeringarna i bostadsbyggandet beräknas öka under 2016 med 17 procent jämfört med föregående år enligt färsk prognos från Sveriges Byggindustrier.  

» Läs mer

Statistik 21 okt 2016
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4701_Image1

Rösta på Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje

Nu är det dags igen att rösta fram dina favoriter i Södertälje som bäst representerar god nybyggnad och varsam renovering. Röstningen görs på www.aretsbyggnadsverk.se.

» Läs mer

Södertälje 12 okt 2016
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4696_Image1

Stockholms Byggmästareförening stolt partner till Open House

Den 7-8 oktober 2016 kommer den internationella arkitekturfestivalen Open House för första gången till Stockholm. Stockholms Byggmästareförening är partner till festivalen. 

» Läs mer

Evenemang Medlem 05 okt 2016
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4692_Image1

Premiär för ny kurs i arbetsgivaransvar

Förra måndagen, den 27 september, genomfördes kursen Arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagstiftningen för första gången. Kursen vänder sig till personer som har arbetsgivaransvar såsom vd samt chefer och andra anställda med personalansvar. 

» Läs mer

Kurser 03 okt 2016

Debattartikel: "Bromma flygplats bör bli bostäder på sikt"

I en gemensam debattartikel med Fastighetsägarna Stockholm skriver vi idag att det krävs långsiktiga besked om hur Stockholmsregionen ska möta det växande behovet av flygkapacitet. Vi anser att Arlanda måste prioriteras. Vi anser också att Bromma långsiktigt är bättre lämpat att utvecklas till att möta stadens behov av bostäder. Läs hela artikeln: http://www.svd.se/bromma-flygplats-bor-bli-bostader-pa-sikt/om/naringsliv:debatt.

» Läs mer

Bostad Infrastruktur 19 sep 2016
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4671_Image1

Inga fler kreditrestriktioner, men gärna breda överenskommelser

Den 13 september samlades byggare och kommunföreträdare till höstens första frukostmöte med Bostadsforum - samarbetet mellan Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län). Temat var Hotas bostadsbyggandet och tillväxten av finansiella beslut? Ingen i morgonens panel förespråkade ett skuldkvotstak som de befarar kan hämma byggtakten, utan det som behövs är långsiktiga, breda överenskommelser.

» Läs mer

Bostad Evenemang 13 sep 2016
Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4665_Image1

Kvartalsmöte på S/S Stockholm

Traditionsenligt så var föreningens kvartalsmöte efter sommaren förlagd ombord på en båt. I år var det S/S Stockholm som torsdagen den 1 september tog med medlemmarna ut i skärgården under trivsamt mingel och mat. Det blev en mycket fin kväll med vackert väder och mycket god stämning. Nästa kvartalsmöte är den 24 november, så håll utkik efter inbjudan.

Kvartalsmote_pa_SS_Stockholm.jpg

» Läs mer

Evenemang 05 sep 2016

Hearing om "Mer flyg och bostäder"

Den 1 september arrangerade Stockholms Byggmästareförening tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm en hearing med anledning av rapporten ”Mer flyg och bostäder”. Rapporten handlar om Arlandas och Brommas framtid som flygplatser och möjligheten att bygga bostäder i Stockholmsområdet. På hearingen deltog Bo Bylund, som biträdde samordningsmannen i utredningen, och Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region, som talade om Stockholms stads perspektiv på frågan.

» Läs mer

VD har ordet: Inspirera framtidens samhällsbyggare

Alla vi som jobbar i olika delar av samhällsbyggnadssektorn hamnar dagligen i samtal om allt som byggs just nu och allt som behöver byggas framöver. Då kommer vi också in på diskussionen om var vi ska hitta alla nya medarbetare som behövs i branschen. Var finns alla de som ska medverka till att vi kan uppfylla planerna på bostäder, vägar, skolor, sjukhus och järnvägar? 

» Läs mer

Stockholms Byggmästareförening - ctl00_cph1_pg4652_Image1

Ann-Charlotte Geissler: Lyssna på ungas idéer kring stadens utveckling

Nästa generation samhällsbyggare går på högstadiet. I tävlingen Future City planerar elever i åldrarna 12 till 15 år framtidens stad utifrån ett givet tema och med stöd av en mentor från näringslivet. Tidningen Byggbiz fick en pratstund med projektledaren Ann-Charlotte Geissler. 

» Läs mer