ROT-utskottet

ROT-utskottet behandlar frågor inom reparation, om- och tillbyggnad. Utskottet driver olika frågor rörande ombyggnadsprocessen, finansiering och utbildning. Utskottets prioriterade frågor just nu är:


Utskottsledamöter

Jennie Fridolin, ordförande
NCC Sverige AB

Anders Arfvén
Veidekke Entreprenad AB

Lars Benton
Byggnadsfirman Viktor Hanson AB

Johan Malk

REOMTI Bygg AB

Marie Porter, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening