ROT-utskottet

ROT-utskottet behandlar frågor inom reparation, om- och tillbyggnad. Utskottet driver olika frågor rörande ombyggnadsprocessen, finansiering och utbildning. Utskottets prioriterade frågor just nu är:


Utskottsledamöter

Jennie Fridolin, ordförande
NCC Sverige AB

Anders Arfvén
Veidekke Entreprenad AB

Marlene Wiberg
Serneke Sverige AB

Lars Benton
Byggnadsfirman Viktor Hanson AB

Johan Malk

REOMTI Bygg AB

Bilan Danho
Imola Entreprenad AB

Marie Porter, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening