LOU-utskottet

LOU-utskottet företräder medlemsföretagen i frågor som rör offentlig upphandling. Utskottet verkar för en sund tillämpning av LOU, bevakar rättsutvecklingen och upprätthåller en löpande dialog med byggherrarna.

Utskottsledamöter

Henrik Nyberg
IN3PRENÖR AB

Tobias Andersson
Sveab Anläggning AB

Anders Arfvén
Veidekke Entreprenad AB

Örjan Jönsson
Peab Anläggning AB

Camilla Magnusson 
NCC Sverige AB

Christoffer Hallersbo
Skanska Sverige AB

Fredric Kastevik
Järfälla Va- & Byggentreprenad AB

Maria Andersson, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening