Konsumententreprenadutskottet

Konsumententreprenadutskottet tillvaratar medlemsföretagens intresse när det gäller frågor som rör konsumententreprenader, det vill säga entreprenader där en konsument är beställare.

Utskottet arbetar med intresse- och omvärldsbevakning samt bidrar med branschkunnande när det gäller konsumententreprenader. Utskottet arbetar även med frågor som rör rådgivning, information och utbildning vad avser konsumententreprenader samt med att öka kunskapen vad gäller regler och villkor för konsumententreprenader. Man uppmärksammar även problem inom området för konsumententreprenader.

Utskottsledamöter

Samuel Bardh, ordförande
Gärdets Bygg AB

Lars Janrik
Byggnadsfirma Janrik & Co Aktiebolag

Jan Johansson
Zool Byggkonsult AB

Johan Wiklund
Dipart Entreprenad AB

Anders Larsson, adjungerad
Stockholms Byggmästareförening

Lennart Andersson, adjungerad
Stockholms Byggmästareförening

Martin Peterson, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening