Entreprenadutskottet

Entreprenadutskottet ska verka för att kännedomen kring byggsektorns standardavtal och deras tillämpning sprids såväl bland medlemsföretagen som till allmänheten. Utskottet ska även följa upp tillämpningen av standardavtalen och se över behovet av deras utveckling med hänsyn till ny teknik och moderna samverkansformer.


Utskottsledamöter

Mats Kimby, ordförande
In3prenör AB

Christian Benfatto
JM Entreprenad AB

Arne Eriksson
MVB Öst AB

Fredrik Jihammar
Peab Sverige AB 

Jan Johansson
Skanska Sverige AB

Irene Knutar, adjungerad  
NCC Sverige AB

Johan Sjöberg
ByggPartner i Dalarna AB

Per Wall, adjungerad
Veidekke Sverige AB

Claes Sahlin, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening