Egenföretagarutskottet

Egenföretagarutskottet företräder egenföretagarna i branschfrågor och näringspolitik. Utskottet arbetar för att förstärka egenföretagarnas situation och inflytande på lokal nivå samt marknadsföra företagarens kompetens och kunnande.

Utskottsledamöter

Claes Johansson, ordförande
C. Johansson Byggtjänst AB

Jan Johansson
Zool Byggkonsult AB

Marcus Andersson
Constrera AB

Nils Hanson
Byggnadsfirman Viktor Hanson AB

Richard Danielsson
Håltagarna Borrteknik AB

Johan Ericsson
John Ericsson Plattsättning AB

Håkan Karlsson
Riviära Team AB

Hans Åkerlund, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening