Bostadsutskottet

Bostadsutskottet företräder företagen i frågor som rör såväl nybyggnad som ombyggnad av bostäder, marktilldelning, finansieringsfrågor samt plan- och byggberedskap.


Utskottsledamöter

Staffan Grundmark, ordförande
Besqab Projekt o Fastigheter AB 

Olle Berglund
Einar Mattsson Projekt AB

Linda Leppänen
Ikano Bostad AB

Sima Zangiabadi
Peab Bostad AB

Anne Schönberg
Bonava Sverige AB

Peter Skott
Skanska Sverige AB

Mårten Othérus 
Veidekke Bostad AB

Mikael Åslund
JM AB

Fredrik Arpe
Järntorget Bygg AB

Anna Broman, adjungerad
Sveriges Byggindustrier

Kristin Andersson
Stockholms Byggmästareförening

Henrik Benterås Lucht, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening