BF9K-utskottet

BF9K-utskottet arbetar huvudsakligen med frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BF9K är ett produktcertifieringssystem som certifieras av en opartisk tredjepart, Det Norske Veritas (DNV).

Utskottsledamöter

Johanna Jansson, ordförande

SBG Byggen AB

Robert Aideheim
Ekenhuset AB

Annika Nieminen
Metrolit Byggnads AB

David Thorberg
Fog & Fönsterservice i Stockholm AB

Niclas Wendel
Habitek Byggentreprenad AB

Lennart Andersson, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening