BF9K-utskottet

BF9K-utskottet arbetar huvudsakligen med frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BF9K är ett produktcertifieringssystem som certifieras av en opartisk tredjepart, Det Norske Veritas (DNV).


Utskottsledamöter

Karl Johan Brännström, ordförande
Dipart Entreprenad AB

Robert Aideheim
Ekenhuset AB

Erika Arenborn
Q-gruppen Bygg AB

Claes Johansson
C Johansson Byggtjänst AB

Udo Garbe
Bäckströms Anläggning AB

Johanna Jansson
BTH Bygg AB

Oskar Johansson
Gutarnas Byggtjänst AB

Niclas Wendel
L-G Lindqvist Bygg AB

Pelle Åkerström
SBG Byggen AB

Lennart Andersson, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening