Utskott

Stockholms Byggmästareförening har åtta branschutskott inom områdena BF9K, bostad, egenföretag, entreprenad, konsumententreprenad, LOU, ROT, samt teknik och miljö.

Utskotten är sammansatta av medarbetare i ledande befattning från medlemsföretagen samt en sekreterare från föreningen. Föreningens åtta utskott arbetar på uppdrag av styrelsen med intressebevakning på respektive specialområde. Verksamheten omfattar kontakter med politiker, myndigheter, beställare och kreditinstitut.

Utskotten arrangerar även konferenser och seminarier, behandlar remisser och skriver debattartiklar om dagsaktuella ämnen.

_MG_6437.JPG