Styrelsen

Styrelsen för Stockholms Byggmästareförening väljs av stämman under det årliga årsmötet och består av nio ordinarie ledamöter och sju suppleanter. Det är valberedningen som föreslår ledamöter och suppleanter till stämman.

Den nuvarande styrelsen valdes av stämman i april 2019.

Ordinarie ledamöter

Anders Arfvén,

Veidekke Entreprenad AB, ordförande

Thomas Håkanson,

Ekens Golv AB, vice ordförande

Mikael Hultqvist,
Peab Sverige AB

Bengt Staaff,
Skanska Sverige AB

Peter Neuberg,
JM Entreprenad ABClaes Johansson,
C Johansson Byggtjänst AB

Marcus Andersson,
Constrera AB

Margareta Hansson,
Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB

Maria Zimdahl,

NCC Sverige AB

 

Suppleanter

Anna Mellström,
Einar Mattsson Byggnads AB

Lotta Niland,
Besqab Projekt och Fastigheter AB

Peter Söderlund,
Active Bygg AB

Bilan Danho,
Byggmästargruppen Stockholm BMG AB


Jonas Fermelin-Wiklund,
Aktiebolaget Puts & Fasadtvätt

Johan Ericsson,
John Ericsson Plattsättning AB

Anders Sandelius,
Habitek Byggentreprenad AB