Styrelsen

Styrelsen för Stockholms Byggmästareförening väljs av stämman under det årliga årsmötet och består av nio ordinarie ledamöter och sju suppleanter. Det är valberedningen som föreslår ledamöter och suppleanter till stämman.

Den nuvarande styrelsen valdes av stämman i april 2018.

Ordinarie ledamöter

Maria Zimdahl,
NCC Sverige AB, ordförande

Anders Arfvén,
Veidekke Entreprenad AB, vice ordförande

Jan Kjellson,
Peab Drift- och Underhåll AB

Bengt Staaff,
Skanska Sverige AB

Vakant,
JM Entreprenad ABClaes Johansson,
C Johansson Byggtjänst AB

Marcus Andersson,
Constrera AB

Margareta Hansson,
Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB

Thomas Håkanson,
Ekens Golv AB

Suppleanter

Vakant,
Einar
Mattsson Byggnads AB

Lotta Niland,
Besqab Projekt och Fastigheter AB

Peter Söderlund,
Active Bygg AB

Bilan Danho,
Byggmästargruppen Stockholm BMG AB


Jonas Fermelin-Wiklund,
Aktiebolaget Puts & Fasadtvätt

Johan Ericsson,
John Ericsson Plattsättning AB

Anders Sandelius,
L-G Lindqvist Bygg AB