Samarbeten

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggföretagens rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation med över 3000 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). Branschfrågorna i Stockholms och Gotlands län drivs gemensamt med Sveriges Byggindustrier och BI Öst hanterar medlemsföretagens arbetsgivarfrågor. Med ett kombinerat medlemskap i Sveriges Byggindustrier och Byggmästareföreningen gör att du får en heltäckande service inom både bransch- och arbetsgivarfrågor.

Byggmästareföreningen och Sveriges Byggindustrier (BI) Öst har ett gemensamt kansli på Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen, Stockholm. Tillsammans drivs verksamheten för att göra ditt medlemskap så värdefullt som möjligt.

Svenskt Näringsliv

BI är medlem i Svenskt Näringsliv, som företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Fair Play Bygg

Fair Play Bygg tar emot information om misstankar om brottslig verksamhet och ser till att föra den vidare till rätt myndighet. Fair Play Bygg drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening. Syftet är att skapa sunda och trygga arbetsplatser där företagen kan konkurrera på lika villkor.

BYN Stockholm

Inom Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) i Stockholm samarbetar arbetsgivare och fack för att det inom byggbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar.

Bostadsforum

Bostadsforum är en samverkan mellan Stockholms Byggmästareförening och Storsthlm (Kommunerna i Stockholms län). Genom ett regelbundet samarbete anordnas konferenser och seminarier som vänder sig till verksamma i bygg- och fastighetsbranschen samt till politiker och tjänstemän i länets kommuner. Bostadsforum har utformats för att vara en arena där dagsaktuella bostadspolitiska frågor ventileras och debatteras. 

Stockholm Bygger

Stockholm Bygger är ett långsiktigt samarbete mellan Stockholms stad, Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Byggnadsförening för att stimulera till en strategisk och resultatinriktad dialog mellan staden och bygg- och fastighetssektorn om Stockholms ständiga fysiska utveckling.

Årets byggnadsverk och Årets renovering

Södertälje Byggmästareförening utser i samarbete med Södertälje kommun årligen Årets byggnadsverk och Årets renovering.