Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är den lokala branschorganisationen för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholm. I regionen drivs branschfrågorna av Stockholms Byggmästareförening och arbetsgivarfrågorna handläggs av Byggföretagen. Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

En mötesplats för alla

Stockholms Byggmästareförening ska vara en mötesplats för alla bygg-, anläggnings- och specialföretag – små som stora – och storleken skapar möjligheter för medlemmarna att utvecklas genom att träffa andra byggare, beställare, beslutsfattare och myndigheter. 

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling..

Verksamhet

Byggmästareföreningen arbetar för att våra medlemmar ska kunna verka som professionella byggföretag med god effektivitet och framsynthet.

I Stockholms Byggmästareförenings utskott är ett sextiotal företagare engagerade. Utskotten arbetar på styrelsens uppdrag med intressebevakning på respektive specialområde.

Verksamheten omfattar kontakter med politiker, myndigheter, beställare och kreditinstitut. Utskotten arrangerar konferenser och seminarier, behandlar remisser och utarbetar debattartiklar.

Var_organisation.jpg

Stockholms Byggmästareförening

Box 34027, 100 26 STOCKHOLM
Besöksadress Wennerbergsgatan 10
Tel 08-587 147 00

Karta: Klicka här 

Verkställande direktör

Kristin Andersson
Tel direkt 08-587 147 43
Mobil 072-455 47 43 
kristin.andersson@stockholmsbf.se

Bli medlem i Stockholms Byggmästareförening

Är du intresserad av kontakter med andra byggare, beställare och myndigheter? Vill du få hjälp av experter och tillgång till rabatterade kurser?

Gör då som många andra bygg-, anläggnings- och specialföretag, bli medlem i Stockholms Byggmästareförening!

Läs om medlemskapet