Tillbakablick

Södertälje Byggmästareförening bildades 1936 på initiativ av några eldsjälar – däribland byggmästarna Andrén Andersson och Henning Lundström. Skälen till att föreningen bildades just 1936 var flera. En förbättrad konjunktur hade ingivit optimism och skapat investeringsvilja. Inom industrin fanns ett uppdämt lokalbehov men även bostadsbyggandet var aktivt. När nya byggföretag dök upp på marknaden fann de lokala byggmästarna tiden mogen att bilda en egen sammanslutning efter mönster från Stockholm. Samråd i en förening skulle ge gemensamma lösningar i komplicerade lägen.

En av de stora frågorna i föreningens begynnelse var bristen på byggnadsarbetare i en växande byggmarknad. I den nybildade föreningen sökte byggmästarna gemensamt bryta trenden att med erbjudanden om högre lön konkurrera om den tillgängliga byggarbetskraften. Tongivande under föreningens första verksamhetsår var byggmästarna Andrén Andersson och Henning Lundström.

Samarbetet med Stockholms Byggmästareförening inleddes redan 1945 och hade sitt ursprung i behovet av ett mätningskontor i Södertälje. Efter förhandlingar erbjöd sig Stockholms Byggmästareförening att tillhandahålla en mätningsman som även skulle bistå vid ackordsuppgörelser och prisförhandlingar. För denna medverkan ville föreningen i Stockholm ha gratis kontor och telefon men skulle i gengäld hålla med kontorsmöbler och utrustning samt avlöna personalen. Därutöver skulle Södertäljeföreningens medlemmar erlägga samma avgift till föreningen i Stockholm som till sin egen – d.v.s 2:00 kronor/år och arbetare. Styrelsen accepterade villkoren och en uppgörelse mellan föreningarna träffades om inrättandet av ett mätningskontor.

Tongivande vid förhandlingen med Stockholms Byggmästareförening om ett mätningskontor var ingenjör Harald Wallin som även var föreningens ordförande under åren 1945-1960. Som ombudsman och föreningens tjänsteman fungerade byggnadsingenjör Ivan Ragnar.


Antalet medlemmar har under åren vuxit successivt. Från 1980 och fram till idag har föreningen vuxit från cirka 18 medlemsföretag till runt 80. 

2011 firade Södertälje Byggmästareförening 75 år och med anledning av det togs det fram en jubileumsskrift som fokuserar på tiden från 1980-talet och framåt samt jubileumsåret 2011. Här kan du läsa jubileumsskriften.

Ordförande

 • Harald Wallin 1945-1960
 • Byggmästare Nils Lind 1960-1974
 • Byggmästare Ragnar Johansson 1975-1978
 • Bo Waldemarsson 1979-1984
 • Bo Nilsson 1984-1986
 • Bo Hedberg 1987-1993
 • Calle Gustafson 1994-1998
 • Lars Erkers 1999-2005
 • Lars Mattson 2006-2011
 • Alexandra Laurén 2012-2015
 • Göran Bjarnestig 2015-2016
 • Claes Johansson 2016-2018

Föreningschefer

 • Sigvard Wallin 1958-1978
 • Gunnar Hjukström 1979
 • Berndt-Eric Flinck 1980-1999
 • Fredrik Malmberg 1999-2007
 • Elisabeth Martin 2007
 • H-P Möller 2008
 • Susanne Ekosander 2009-2010
 • Elisabeth Martin 2010-