Vinnare ROT-priset 2018

Södra station har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2018. Målet för upprustningen var att få till ett fint publikt rum, samt moderna och flexibla kontorsytor som uppfyller dagens standard och behov.

Fastigheten kv Stadens Dike 7 byggdes i slutet av 1980-talet. Byggnaden har fasader som präglats av den tidens rådande formideal, postmodernismen, med tydliga inslag av klassiska element.

Sodra_Station_foto_Ake_Eson_Lindman.jpg
Foto: Åke E:son Lindman

Två större ombyggnadsåtgärder har genomförts: ny kontorsyta på varje våningsplan för att knyta ihop de olika kontorssidorna samt överdäckning av galleriet för att separera det publika rummet från kontorsytorna och därmed hantera klimat- och miljöaspekterna. Förutom moderniserad ventilationsanläggning med miljöanpassad styrning gjordes även allmänbelysningen om och är LED-baserad. Tack vare ombyggnaden aktiverades också Södra Stations västra sida.

20180525_0746_LR.jpg
Ola Peterstrand, FSG Entreprenad AB; Thomas Simonson, Fastighetsbolaget Stettin AB; Sverker Eriksson, Fastighetsbolaget Stettin AB; Jari Outinen, FSG Entreprenad AB och Johan Sundeberg, JES Byggkonsult. Foto: Lars Hallström

Vinnare av ROT-priset 2018: Södra station

Beställare: Fastighetsbolaget Stettin AB
Arkitekt: GWSK Arkitekter AB
Entreprenör: FSG Entreprenad AB

Jury Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017:

Anna-Greta Leijon, ordförande, f.d. Skansenchef
Jan Wejdmark, Newsec
Anders Larsson, Thetis AB
Annika Lennman, Nyréns Arkitektkontor AB samt vinnare av ROT-priset 2017

Juryns motivering:

Södra Stationshuset med sina multifunktionella ytor för kontor, kommersiella lokaler och pendeltågsstation samt dess placering ovanpå stambanan har varit projektets utmaning. Detta har på ett förtjänstfullt sätt och till rimliga kostnader hanterats genom tekniskt och rumsligt eleganta lösningar.

Genom en ny överdäckning i ljusgården samt nya bjälklag mellan befintliga huskroppar har nya samband och entréförhållanden tillskapats. Resultatet är en ekonomiskt hållbar och flexibel byggnad med god lokaleffektivitet, bevarad rymd och bibehållande av dess arkitektoniska särprägel.

Projektet har under hela byggtiden prioriterat arbetsmiljö samt bygg- och personsäkerhet.