Rättsfallskollen

Inom byggsektorn talas det alltmer om olika rättsfall inom entreprenad- och konsulträttens områden. Ibland hänvisas det rakt av till Gotlandsdomen, Bravidafallet och Takkupemålet etc. Men vad handlade rättsfallen egentligen om och vad blev domslutet?

Rättsfallskollen hjälper dig förstå hur lagar, regler och avtalstext kan tolkas och hur de påverkar enskilda affärsavtal. Här kan du hitta domar och läsa minireferat inom entreprenadrättens område. 

Header_Rattfallskollen_utan_linje.jpg

Inom byggsektorn talas det alltmer om olika rättsfall inom entreprenad- och konsulträttens områden. Ibland hänvisas det rakt av till Gotlandsfomen, Bravidafallet och Takkupemålet etc. Men vad handlade rättsfallen egentligen om och vad blev domslutet? Rättsfallskollen hjälper dig förstå hur lagar, regler och avtalstext kan tolkas och hur de påverkar enskilda affärsavtal.

Såhär fungerar Rättsfallskollen

Du kan välja att söka på år, kategori, standardavtal/lag och sedan välja kapitel och paragraf/punkt beroende på vilket standardavtal eller lag det gäller. Du kan även söka i fritext. Sökresultaten dyker upp automatiskt.

 

Minireferat År Kategori Standardavtal Område Dom
Rättegångskostnaderna blev nästan lika dyra som entreprenaden 2019 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 2 § 3 Priset Hovrätten för Västra Sverige dom 2019-04-12 i mål nr T 4889-17
Entreprenör lyckades inte visa ÄTA- arbeten, hinder och väsentlig rubbning 2017 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 2 § 4 Svea hovrätts dom 2017-11-24 i mål nr T 7136-16
Rätten till ersättning vid dröjsmål med ritningar och oklarheter i handlingar 2004 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 1 § 1 Kontraktsarbetena och kontraktshandlingarna Eskilstuna tingsrätts dom 2004-02-04 i mål nr T 1610-01
Tolkning av begreppet "takpris" i kontrakt 2006 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 1 § 1 Kontraktsarbetena och kontraktshandlingarna Hovrättens för Västra Sverige dom 2006-10-27 i mål nr T 1592-05
Beställaren ansvarig för uppgifter till entreprenören 2013 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 1 § 6 Ansvar för uppgifter Högsta domstolens dom 2013-12-23 i mål nr T 1074-12 (NJA 2013 s. 1174, "Kyrkgolvsfallet")
Vem bär ansvaret för sprickor i putsen? 2010 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 1 § 6 Ansvar för uppgifter Göteborgs tingsrätts dom 2010-03-19 i mål nr T 7865-02
Takkupemålet - om ansvar för tekniska lösningar 2009 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 1 § 6 Ansvar för uppgifter Högsta domstolens dom 2009-06-12 i mål nr T 5042-06 (NJA 2009 s. 388)
Skadestånd för fel temperatur i sporthall 2009 Konsulträtt AB 04 kap. 1 § 6 Ansvar för uppgifter Hovrättens för Västra Sverige dom 2009-01-29 i mål nr T 2974-08
Anbudsgivares fackmässiga bedömning vid saknade uppgifter 2015 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 1 § 8 Fackmässig bedömning Högsta domstolens dom 2015-01-27 i mål nr T 407-13 (NJA 2015 s. 3, "Gotlandsdomen")
Fråga om fackmässigt utförande^46 2007 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 2 § 1 Entreprenadens utförande Luleå tingsrätts dom 2007-02-09 i mål nr T 493-05
Fråga om en beställare kan framställa krav direkt mot sin generalentreprenörs underentreprenör – Vidare fråga om begreppet fackmässigt utförande i AB^76 1997 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 2 § 1 Entreprenadens utförande Högsta domstolens dom 1997-02-12 i mål nr T 1778-92 (NJA 1997 s. 44)
Beställaren är inte ansvarig för egen skada 2013 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 2 § 3 ÄTA-arbete Högsta domstolens dom 2013-04-17 i mål nr T 2394-11 (NJA 2013 s. 271, "Zürichdomen")
Skriftlighetskrav vid ÄTA-arbete 2015 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 2 § 6 Beställning av ÄTA-arbete Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2015-06-23 i mål nr T 731-14
Beställningar kan avvika från skriftligt entreprenadavtal 2011 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 2 § 8 Svea hovrätts dom 2011-02-08 i mål nr T 8695-09
Underrättelseskyldighet och avrådandeskyldighet 2001 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 2 § 9 Underrättelseskyldighet Svea hovrätts dom 2001-09-26 i mål nr T 7804-99 (RH 2001:77)
Fråga om hävningsrätt vid hinder och störningar 2004 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 2 § 10 Svea hovrätts dom 2004-12-07 i mål nr T 2699-03
Förseningsvite vid konkurrerande skadeorsaker 2012 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 4 § 2 Färdigställande Högsta domstolens dom 2012-10-11 i mål nr T 5670-10 (NJA 2012 s. 597)
Entreprenören måste bevisa hinder och forcering 2017 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 4 § 3 Hinder och förlängning Hovrättens för Nedre Norrland dom 2017-07-18 i mål nr T 1036-16
Tidsförlängning kräver precisa uppgifter 2016 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 4 § 3 Hinder och förlängning Svea hovrätts dom 2016-02-25 i mål nr T 10728-14
Rätten till ersättning vid hinder och forcering 2001 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 4 § 6 Forcering Svea hovrätts dom 2001-05-08 i mål nr T 3105-00
Mattlimmet blev förtvålat – ändå inte fel 2009 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 4 § 7 Ansvarstid och garantitid Hovrättens för Nedre Norrland dom 2009-06-12 i mål nr T 517-07
Vite täcktes av ansvarsförsäkringen 2011 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 1 Ansvar under entreprenadtiden Svea hovrätts dom 2011-03-01 i mål nr T 1479-10
Entreprenadfel var ekonomisk skada, inte ideell 2010 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 1 Ansvar under entreprenadtiden Luleå tingsrätts dom 2010-04-26 i mål nr T 1998-08
Entreprenör skadeståndsskyldig för brandskada i ishall 2008 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 1 Ansvar under entreprenadtiden Hovrättens för Övre Norrland dom 2008-10-29 i mål nr T 367-07
När slutar en försening? 2017 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 3 Vite vid försening Svea hovrätts dom 2017-02-16 i mål nr T 11041-15
Jämkning av vite på grund av att byggnaden tagits i bruk 2014 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 3 Vite vid försening Svea hovrätts dom 2014-02-26 i mål nr T 725-13
Vite ersätter skadestånd 2010 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 3 Vite vid försening Högsta domstolens dom 2010-12-27 i mål nr T 4728-08 (NJA 2010 s. 692)
Försening – ändå inget vite 2009 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 3 Vite vid försening Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2009-02-19 i mål nr T 1461-07
Mattlimmet blev förtvålat – ändå inte fel 2009 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 2 § 1 Entreprenadens utförande Hovrättens för Nedre Norrland dom 2009-06-12 i mål nr T 517-07
Underrättelseskyldighet och avrådandeskyldighet 2001 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 2 § 1 Entreprenadens utförande Svea hovrätts dom 2001-09-26 i mål nr T 7804-99 (RH 2001:77)
Rätten till ersättning vid hinder och forcering 2001 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 4 Hinder och ersättning Svea hovrätts dom 2001-05-08 i mål nr T 3105-00
Entreprenören måste bevisa hinder och forcering 2017 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 4 § 3 Hinder och förlängning Hovrättens för Nedre Norrland dom 2017-07-18 i mål nr T 1036-16
Rätten till jämkning av vite 1997 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 3 Vite vid försening Svea hovrätts dom 1997-04-10 i mål nr T 1600-95
Har det någon betydelse för entreprenörens skadeståndsansvar på grund av fel att entreprenaden har godkänts vid slutbesiktning? 1997 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 3 Vite vid försening Svea hovrätts dom 1997-04-10 i mål nr T 1600/95
Skriftlighetskrav vid ÄTA-arbete 2015 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 2 § 8 Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2015-06-23 i mål nr T 731-14
Beställaren ansvarig för uppgifter till entreprenören 2013 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 2 § 9 Underrättelseskyldighet Högsta domstolens dom 2013-12-23 i mål nr T 1074-12 (NJA 2013 s. 1174)
Beställaren är inte ansvarig för egen skada 2013 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 2 § 9 Underrättelseskyldighet Högsta domstolens dom 2013-04-17 i mål nr T 2394-11 (NJA 2013 s. 271)
Förseningsvite vid konkurrerande skadeorsaker 2012 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 4 § 3 Hinder och förlängning Högsta domstolens dom 2012-10-11 i mål nr T 5670-10 (NJA 2012 s. 597)
Rätten till ersättning vid dröjsmål med ritningar och oklarheter i handlingar 2004 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 4 § 3 Hinder och förlängning Eskilstuna tingsrätts dom 2004-02-04 i mål nr T 1610-01
Entreprenören måste bevisa hinder och forcering 2017 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 4 § 4 Underrättelse om hinder Hovrättens för Nedre Norrland dom 2017-07-18 i mål nr T 1036-16
Entreprenören måste bevisa hinder och forcering 2017 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 4 § 4 Underrättelse om hinder Hovrättens för Nedre Norrland dom 2017-07-18 i mål nr T 1036-16
Tidsförlängning kräver precisa uppgifter 2016 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 4 § 4 Underrättelse om hinder Svea hovrätts dom 2016-02-25 i mål nr T 10728-14
Entreprenören måste bevisa hinder och forcering 2017 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 4 § 6 Forcering Hovrättens för Nedre Norrland dom 2017-07-18 i mål nr T 1036-16
Beställaren är inte ansvarig för egen skada 2013 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 1 Ansvar under entreprenadtiden Högsta domstolens dom 2013-04-17 i mål nr T 2394-11 (NJA 2013 s. 271)
Förseningsvite vid konkurrerande skadeorsaker 2012 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 3 Vite vid försening Högsta domstolens dom 2012-10-11 i mål nr T 5670-10 (NJA 2012 s. 597)
Vite täcktes av ansvarsförsäkringen 2011 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 3 Vite vid försening Svea hovrätts dom 2011-03-01 i mål nr T 1479-10
Entreprenören måste bevisa hinder och forcering 2017 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 4 Hinder och ersättning Hovrättens för Nedre Norrland dom 2017-07-18 i mål nr T 1036-16
Rätten till ersättning vid dröjsmål med ritningar och oklarheter i handlingar 2004 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 4 Hinder och ersättning Eskilstuna tingsrätts dom 2004-02-04 i mål nr T 1610-01
Rätten till ersättning vid hinder och forcering 2001 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 4 Hinder och ersättning Svea hovrätts dom 2001-05-08 i mål nr T 3105-00
Vem bär ansvaret för sprickor i putsen? 2010 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 5 Ansvar under garantitid Göteborgs tingsrätts dom 2010-03-19 i mål nr T 7865-02
Mattlimmet blev förtvålat – ändå inte fel 2009 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 5 Ansvar under garantitid Hovrättens för Nedre Norrland dom 2009-06-12 i mål nr T 517-07
Mattlimmet blev förtvålat – ändå inte fel 2009 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 6 Ansvar under garantitid Hovrättens för Nedre Norrland dom 2009-06-12 i mål nr T 517-07
Beställaren är inte ansvarig för egen skada 2013 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 9 Högsta domstolens dom 2013-04-17 i mål nr T 2394-11 (NJA 2013 s. 271)
Beställaren är inte ansvarig för egen skada 2013 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 11 Högsta domstolens dom 2013-04-17 i mål nr T 2394-11 (NJA 2013 s. 271)
Entreprenör skadeståndsskyldig för brandskada i ishall 2008 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 12 Hovrättens för Övre Norrland dom 2008-10-29 i mål nr T 367-07
Mattlimmet blev förtvålat – ändå inte fel 2009 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 15 Underrättelseskyldighet Hovrättens för Nedre Norrland dom 2009-06-12 i mål nr T 517-07
Jämkning av vite på grund av att byggnaden tagits i bruk 2014 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 17 Avhjälpande Svea hovrätts dom 2014-02-26 i mål nr T 725-13
Jämkning av vite på grund av att byggnaden tagits i bruk 2014 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 18 Svea hovrätts dom 2014-02-26 i mål nr T 725-13
Tolkning av begreppet ”takpris” i kontrakt 2006 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 6 § 1 Ersättning Hovrättens för Västra Sverige dom 2006-10-27 i mål nr T 1592-05
Entreprenören måste bevisa hinder och forcering 2017 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 6 § 2 Hovrättens för Nedre Norrland dom 2017-07-18 i mål nr T 1036-16
När slutar en försening? 2017 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 6 § 16 Svea hovrätts dom 2017-02-16 i mål nr T 11041-15
När slutar en försening? 2017 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 6 § 19 Preskriptionstid Svea hovrätts dom 2017-02-16 i mål nr T 11041-15
Beställaren är inte ansvarig för egen skada 2013 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 7 § 12 Godkännande och avlämnande Högsta domstolens dom 2013-04-17 i mål nr T 2394-11 (NJA 2013 s. 271)
Fråga om hävningsrätt vid hinder och störningar 2004 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 8 § 2 Entreprenörens rätt att häva Svea hovrätts dom 2004-12-07 i mål nr T 2699-03
Rätten till ersättning vid dröjsmål med ritningar och oklarheter i handlingar 2004 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 1 § 1 Kontraktsarbetena och kontraktshandlingarna Eskilstuna tingsrätts dom 2004-02-04 i mål nr T 1610-01
Beställaren ansvarig för uppgifter till entreprenören 2013 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 1 § 6 Ansvar för uppgifter Högsta domstolens dom 2013-12-23 i mål nr T 1074-12 (NJA 2013 s. 1174)^14
Anbudsgivares fackmässiga bedömning vid saknade uppgifter 2015 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 1 § 9 Fackmässig bedömning Högsta domstolens dom 2015-01-27 i mål nr T 407-13
Skriftlighetskrav vid ÄTA-arbete 2015 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 2 § 7 Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2015-06-23 i mål nr T 731-14
Skriftlighetskrav vid ÄTA-arbete 2015 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 2 § 8 Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2015-06-23 i mål nr T 731-14
Beställningar kan avvika från skriftligt entreprenadavtal 2011 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 2 § 8 Svea hovrätts dom 2011-02-08 i mål nr T 8695-09
Beställaren ansvarig för uppgifter till entreprenören 2013 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 2 § 9 Underrättelseskyldighet Högsta domstolens dom 2013-12-23 i mål nr T 1074-12 (NJA 2013 s. 1174)
Underrättelseskyldighet och avrådandeskyldighet 2001 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 2 § 9 Underrättelseskyldighet Svea hovrätts dom 2001-09-26 i mål nr T 7804-99 (RH 2001:77)
Tidsförlängning kräver precisa uppgifter 2016 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 4 § 3 Hinder och förlängning Svea hovrätts dom 2016-02-25 i mål nr T 10728-14
Förseningsvite vid konkurrerande skadeorsaker 2012 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 4 § 3 Hinder och förlängning Högsta domstolens dom 2012-10-11 i mål nr T 5670-10 (NJA 2012 s. 597)
Rätten till ersättning vid dröjsmål med ritningar och oklarheter i handlingar 2004 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 4 § 3 Hinder och förlängning Eskilstuna tingsrätts dom 2004-02-04 i mål nr T 1610-01
Tidsförlängning kräver precisa uppgifter 2016 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 4 § 4 Underrättelse om hinder Svea hovrätts dom 2016-02-25 i mål nr T 10728-14
Entreprenören måste bevisa hinder och forcering 2017 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 4 § 6 Forcering Hovrättens för Nedre Norrland dom 2017-07-18 i mål nr T 1036-16
Entreprenören måste bevisa hinder och forcering 2017 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 4 Hinder och ersättning Hovrättens för Nedre Norrland dom 2017-07-18 i mål nr T 1036-16
Entreprenören måste bevisa hinder och forcering 2017 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 6 § 2 Hovrättens för Nedre Norrland dom 2017-07-18 i mål nr T 1036-16
Rätten till ersättning vid hinder och forcering 2001 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 4 § 6 Forcering Svea hovrätts dom 2001-05-08 i mål nr T 3105-00
Mattlimmet blev förtvålat – ändå inte fel 2009 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 4 § 7 Ansvarstid och garantitid Hovrättens för Nedre Norrland dom 2009-06-12 i mål nr T 517-07
Mattlimmet blev förtvålat – ändå inte fel 2009 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 5 Ansvar under garantitid Hovrättens för Nedre Norrland dom 2009-06-12 i mål nr T 517-07
Mattlimmet blev förtvålat – ändå inte fel 2009 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 6 Ansvar efter garantitid Hovrättens för Nedre Norrland dom 2009-06-12 i mål nr T 517-07
Beställaren är inte ansvarig för egen skada 2013 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 1 Ansvar under entreprenadtiden Högsta domstolens dom 2013-04-17 i mål nr T 2394-11 (NJA 2013 s. 271)
Beställaren är inte ansvarig för egen skada 2013 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 9 Högsta domstolens dom 2013-04-17 i mål nr T 2394-11 (NJA 2013 s. 271)
Beställaren är inte ansvarig för egen skada 2013 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 11 Högsta domstolens dom 2013-04-17 i mål nr T 2394-11 (NJA 2013 s. 271)
Vite täcktes av ansvarsförsäkringen 2011 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 1 Ansvar under entreprenadtiden Svea hovrätts dom 2011-03-01 i mål nr T 1479-10
Entreprenadfel var ekonomisk skada, inte ideell 2010 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 1 Ansvar under entreprenadtiden Luleå tingsrätts dom 2010-04-26 i mål nr T 1998-08
Entreprenör skadeståndsskyldig för brandskada i ishall 2008 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 1 Ansvar under entreprenadtiden Hovrättens för Övre Norrland dom 2008-10-29 i mål nr T 367-07
Entreprenör skadeståndsskyldig för brandskada i ishall 2008 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 12 Hovrättens för Övre Norrland dom 2008-10-29 i mål nr T 367-07
Mattlimmet blev förtvålat – ändå inte fel 2009 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 15 Underrättelseskyldighet Hovrättens för Nedre Norrland dom 2009-06-12 i mål nr T 517-07
Jämkning av vite på grund av att byggnaden tagits i bruk 2014 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 17 Avhjälpande Svea hovrätts dom 2014-02-26 i mål nr T 725-13
Jämkning av vite på grund av att byggnaden tagits i bruk 2014 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 19 Svea hovrätts dom 2014-02-26 i mål nr T 725-13
När slutar en försening? 2017 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 3 Vite vid försening Svea hovrätts dom 2017-02-16 i mål nr T 11041-15
Jämkning av vite på grund av att byggnaden tagits i bruk 2014 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 3 Vite vid försening Svea hovrätts dom 2014-02-26 i mål nr T 725-13
Förseningsvite vid konkurrerande skadeorsaker 2012 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 3 Vite vid försening Högsta domstolens dom 2012-10-11 i mål nr T 5670-10 (NJA 2012 s. 597)
Vite täcktes av ansvarsförsäkringen 2011 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 3 Vite vid försening Svea hovrätts dom 2011-03-01 i mål nr T 1479-10
Vite ersätter skadestånd 2010 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 3 Vite vid försening Högsta domstolens dom 2010-12-27 i mål nr T 4728-08 (NJA 2010 s. 692)
Försening – ändå inget vite 2009 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 3 Vite vid försening Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2009-02-19 i mål nr T 1461-07
Rätten till jämkning av vite 1997 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 3 Vite vid försening Svea hovrätts dom 1997-04-10 i mål nr T 1600-95
Har det någon betydelse för entreprenörens skadeståndsansvar på grund av fel att entreprenaden har godkänts vid slutbesiktning? 1997 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 3 Vite vid försening Svea hovrätts dom 1997-04-10 i mål nr T 1600-95
Rätten till ersättning vid dröjsmål med ritningar och oklarheter i handlingar 2004 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 4 Hinder och ersättning Eskilstuna tingsrätts dom 2004-02-04 i mål nr T 1610-01
Tolkning av begreppet ”takpris” i kontrakt 2006 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 6 § 1 Ersättning Hovrättens för Västra Sverige dom 2006-10-27 i mål nr T 1592-05
När slutar en försening? 2017 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 6 § 16 Svea hovrätts dom 2017-02-16 i mål nr T 11041-15
När slutar en försening? 2017 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 6 § 19 Preskriptionstid Svea hovrätts dom 2017-02-16 i mål nr T 11041-15
Fråga om hävningsrätt vid hinder och störningar 2004 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 8 § 2 Entreprenörens rätt att häva Svea hovrätts dom 2004-12-07 i mål nr T 2699-03
Ansvar för vattenskada på annans arbete 2007 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 9 Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2007-03-16 i mål nr T 1727-05
Ansvar för vattenskada på annans arbete 2007 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 9 Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2007-03-16 i mål nr T 1727-05
Underentreprenör skadeståndsskyldig på grund av pålningsarbeten 2015 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 13 Tredje man Göta hovrätts dom 2015-06-04 i mål nr T 2075-14
Underentreprenör skadeståndsskyldig på grund av pålningsarbeten 2015 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 13 Tredje man Göta hovrätts dom 2015-06-04 i mål nr T 2075-14
Sen reklamation 2011 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 15 Underrättelseskyldighet Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2011-03-17 i mål nr T 1503-10
Sen reklamation 2011 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 15 Underrättelseskyldighet Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2011-03-17 i mål nr T 1503-10
Fråga om beställaren reklamerat fel för sent 2005 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 15 Underrättelseskyldighet Svea hovrätts mellandom 2005-04-15 i mål nr T 5585-03
Fråga om beställaren reklamerat fel för sent 2005 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 15 Underrättelseskyldighet Svea hovrätts mellandom 2005-04-15 i mål nr T 5585-03
Fråga om beställaren reklamerat fel för sent 2005 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 7 § 11 Besiktningens genomförande Svea hovrätts mellandom 2005-04-15 i mål nr T 5585-03
Rätt till avhjälpandekostnader oavsett om felen avhjälpts 2014 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 17 Avhjälpande Högsta domstolens dom 2014-12-23 i mål nr T 511-13 (NJA 2014 s. 960)
Rätt till avhjälpandekostnader oavsett om felen avhjälpts 2014 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 18 Högsta domstolens dom 2014-12-23 i mål nr T 511-13 (NJA 2014 s. 960)
Rätt till avhjälpandekostnader oavsett om felen avhjälpts 2014 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 19 Högsta domstolens dom 2014-12-23 i mål nr T 511-13 (NJA 2014 s. 960)
Rätt till avhjälpandekostnader oavsett om felen avhjälpts 2014 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 17 Avhjälpande Högsta domstolens dom 2014-12-23 i mål nr T 511-13 (NJA 2014 s. 960)
Fråga om besiktningsutlåtande och en begäran om avhjälpande av fel kan jämställas med ett identifierbart krav på skadestånd enligt AB 72/ABT 74 1996 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 20 Skadeståndsanspråk Hovrättens för Övre Norrland dom 1996-10-31 i mål nr T 43/95
Fast pris för monteringsarbete ej visat 2008 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 6 § 1 Ersättning Göta hovrätts dom 2008-11-25 i mål nr T 774-08
Vem har bevisbördan för hur priset skall beräknas? 2001 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 6 § 1 Ersättning Högsta domstolens dom 2001-03-27 i mål nr T 5001-98 (NJA 2001 s. 177)
Fråga om besiktningsutlåtande och en begäran om avhjälpande av fel kan jämställas med ett identifierbart krav på skadestånd enligt AB 72/ABT 74 1996 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 21 Skadeståndsanspråk Hovrättens för Övre Norrland dom 1996-10-31 i mål nr T 43/95
Fråga om besiktningsutlåtande och en begäran om avhjälpande av fel kan jämställas med ett identifierbart krav på skadestånd enligt AB 72/ABT 74 1996 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 6 Ansvar efter garantitid Hovrättens för Övre Norrland dom 1996-10-31 i mål nr T 43/95
Vem har bevisbördan för hur priset skall beräknas? 2001 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 6 § 1 Ersättning Högsta domstolens dom 2001-03-27 i mål nr T 5001-98 (NJA 2001 s. 177)
Fast pris för monteringsarbete ej visat 2008 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 6 § 1 Ersättning Göta hovrätts dom 2008-11-25 i mål nr T 774-08
Fråga om besiktningsutlåtandet är bindande för byggbolaget 2002 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 5 § 17 Avhjälpande Högsta domstolens dom 2002-12-16 i mål nr T 4406-01 (NJA 2002 s. 630)
Fråga om besiktningsutlåtandet är bindande för byggbolaget 2002 Kommersiella entreprenader AB 04 kap. 7 § 16 Högsta domstolens dom 2002-12-16 i mål nr T 4406-01 (NJA 2002 s. 630)
Fråga om besiktningsutlåtandet är bindande för byggbolaget 2002 Kommersiella entreprenader ABT 06 kap. 5 § 17