Rapporter

Rapporter Stockholms Byggmästareförening tagit fram gemensamt med andra organisationer.

Fair_Play_Bygg_-_andra_arsrapporten2017_webb.jpg

Fair Play Bygg - andra årsrapporten

Under Fair Play Byggs andra verksamhetsår inkom över 140 tips om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen och ett 50-tal bearbetade ärenden har lämnats vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.

Verksamheten inom Fair Play Bygg startades den 19 februari 2016 och syftar till att ge myndigheter relevant information om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen. Projeket ägs av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.

Ladda ner rapporten "Fair Play Bygg - andra årsrapporten"

fair_play_bygg_arsrapport2016.jpg

Fair Play Bygg - första årsrapporten

Rapport om erfarenheterna från det första årets arbete med Fair Play Bygg. Projektet Fair Play Bygg startades 2016 och ägs gemensamt av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm Gotland. I början av mars 2017 lämnades rapporten över till ansvarig minister Anders Ygeman.

Ladda ner rapporten "Fair Play Bygg - första årsrapporten"

Sund_offentlig_upphandling_-_rapport_2014.jpg

Sund offentlig upphandling

En rapport om byggbranschens syn på offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten. Syftet med rapporten är att belysa vissa av de återkommande problem som byggbranschen ser vid offentliga upphandlingar av bygg- och anläggningsentreprenader, men också att peka på lösningar som är förenliga med lagstiftningen och som underlättar för alla inblandade parter.

Ladda ner rapporten "Sund offentlig upphandling"

Ladda ner sammanfattning av rapporten "Sund offentlig upphandling"

140619_Storstilade_byggplaner_racker_arbetskraften_low.jpg

Storstilade byggplaner - men räcker arbetskraften?

En rapport gemensamt framtagen av Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Byggmästareförening visar tydligt att arbetskraftsbristen inom byggbranschen slår och kommer att slå hårt mot Stockholms byggplaner. 

Ladda ner rapporten "Storstilade byggplaner - men räcker arbetskraften?" 

Annedalsrapporten.jpg

Miljökrav - miljöprogrammet för Annedal

En rapport om uppföljningen av miljöprogrammet som Stockholms Byggmästareföreningen tog fram för Annedal 2009. Syftet med rapporten är att redovisa de effekter som miljöprogrammet har gett upphov till.

Ladda ner rapporten "Miljökrav- uppföljning av miljöprogrammet för Annedal"