Du är här: Start

Om oss

Stockholms och Gotlands byggmästareföreningar är de lokala branschorganisationerna för bygg- och anläggningsföretag i Stockholm och på Gotland. Branschfrågorna drivs av Byggmästareföreningen och arbetsgivarfrågorna handläggs av Sveriges Byggindustrier (BI) Öst. Sveriges Byggindustrier (BI), är den rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen. 

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten. Byggmästareföreningens nätverk och service öppnar möjligheter för företag av alla storlekar - tre av fyra medlemsföretag har färre än 20 anställda. Självklart är också Sveriges största byggföretag representerade. 

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik. Föreningens certifieringssystem BF9K är anpassat för byggbranschen och underlättar arbetet för företag med kvalitets-, miljö och arbetsmiljö för att svara upp mot krav från samhälle och beställare. Kursverksamheten har sedan 1960-talet höjt kompetensen hos såväl yrkesarbetare som tjänstemän i medlemsföretagen.

Ett kombinerat medlemskap i Sveriges Byggindustrier och Byggmästareföreningen gör att du får en heltäckande service inom både arbetsgivar- och branschfrågor. 

Stockholms och Gotlands byggmästareföreningar samt BI Öst har ett gemensamt kansli på Wennerbergsgatan 10 i Stockholm.

Topbild.jpg


Utskott

Föreningens åtta utskott arbetar på uppdrag av styrelsen. Ledamöterna består av representanter i ledande befattning från medlemsföretagen. Den huvudsakliga uppgiften för utskotten är att påverka samhällsutvecklingen för byggbranschen med fokus på kontakter med politiker, myndigheter och beställare. Utskotten arrangerar konferenser och seminarier, behandlar remisser och skriver debattartiklar om dagsaktuella ämnen.

Skolkontakter

Föreningen samarbetar med gymnasieskolorna i länet och har goda kontakter med de byggutbildningar som genomförs vid KTH och flera olika yrkeshögskolor.

Utbildningsvägar

Det är angeläget för byggandet att engagerade ungdomar söker sig till ett yrke inom bygg- och anläggningssektorn. Föreningen medverkar därför aktivt med att i olika sammanhang informera om de utbildningsvägar som finns.