Eric Forss’ stipendiestiftelse

Ansökan om stipendium
Fyll i ansökan, bifoga intyg på tidigare yrkeserfarenhet och skriv ett personligt brev med en motivering till varför just du ska erhålla stipendiet. Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas. Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 2 mars 2020.

Tidigare yrkesutbildning och yrkeserfarenhet