Utträde och konkurs

Utträde ur föreningen

Medlemskapet i föreningen upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader, sedan skriftlig uppsägning från medlemmens eller föreningens sida ägt rum.

Utträde meddelas skriftligen till föreniningen per post eller e-post:

Post:
Stockholms Byggmästareförening
Marie Dolk Persson
Box 340 27
100 26 Stockholm

E-post:
marie.dolk-persson@stockholmsbf.se.

Konkurs

Medlemskapet i föreningen upphör samma dag som medlemsföretag försätts i konkurs.