Medlemsförmåner

Som medlem i Stockholms Byggmästareförening får du tillgång till nätverksgrupper, branschnyheter, juridiskt stöd och mycket annat. Vi arbetar kontinuerligt för att öka servicen till våra medlemsföretag.

Medlemsförmåner

 • Frukostmöten och infoträffar där vi informerar om aktuella frågor, oftast med externa gäster som talare.
 • Tillgång till ett stort utbud av nätverksträffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
 • Medlemstidningen BF-nytt som utkommer fyra gånger per år.
 • Tidningen Byggbiz som ges ut av föreningen och informerar om branschens utveckling.
 • Tidningen Byggjuridik som ges ut av föreningen och presenterar aktuella rättsfall och nya lagar inom det entreprenadjuridiska området.
 • Rapporter som tas fram av föreningen.
 • Elektroniska nyhetsbrev innehållande nyheter.
 • 15 % rabatt på samtliga kurser som ordnas av föreningen.
 • 60 minuters kostnadsfri entreprenadjuridisk rådgivning. Därefter får du som medlem en rabatt vid anlitande av våra jurister.
 • Medlemslogotyp som kan användas för egna evenemang och hemsida.
 • Bildekaler med medlemslogotyp (finns att beställa på Medlemsplatsen)

Diplomerad BLI-ledare - Byggspecial

Ett ledarskapsprogram för byggbranschen med kraftig rabatt för Byggmästareföreningens medlemmar. Läs mer om utbildningen här: 
Ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare

Svenska Porslins-& Glasvaru A~B

Erbjuder Byggmästareföreningens medlemmar 30 % rabatt på exklusiva fabrikers kompletta sortiment jämfört med fabrikernas rekommenderade butikspriser.
Logga in på Medlemsplatsen för att få rabattkoden.

Storkundsavtal med Tele2 via Teledesign

Kontaktperson John Grängfelt, 08-26 96 25

Försäkringar via Intermar

Kontakt: Bo Kaijser, 08-553 874 63, 0707-14 45 87, bo.kaijser@intermar.se

 • Entreprenadförsäkring
 • Företagsförsäkring
 • Motorfordonsförsäkring
 • Fastighetsförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring Informationsfolder (pdf)
 • Fullgörandegaranti

 

De företag som även är medlemmar i Sveriges Byggindustrier har även tillgång till ytterligare rabatter. Läs mer på www.sverigesbyggindustrier.se