PBL - Översiktskurs

För specialföretagen svarar denna kurs mot BF9K-systemets utbildningskrav på PBL. Tidigare hette utbildningen PBL för specialföretag.

Kursen ger en allmänbildning om de lagar, förordningar och föreskrifter som hör till PBL och ger en grundläggande förståelse för kontrollarbete samt kontrollplanen. 

Det är en kortare kurs som vänder sig till ”specialföretag” som mindre mark och anläggningsföretag, byggserviceföretag, riv-, hål- och saneringsföretag samt mur- och putsföretag .

Innehåll

  • Grundläggande genomgång lagar, förordningar och föreskrifter
  • PBL-processen
  • PBF och BBR
  • Kontrollarbete och kontrollplan PBL
  • Miljölagar

Upplägg

Kursen omfattar en kursdag

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:3.900 kr
Medlemspris:3.300 kr
BF9K-pris:3.100 kr