Företagsledarutbildning för underentreprenörer

Kursen är till för dig som arbetar inom företagsledning på ett specialföretag (t.ex. ställning, undertak, håltagning etc.). Kursen består av tre delmoment för att skapa förståelse för ett projekts ekonomi, grundläggande kunskap inom arbetsrätt för byggbranschen samt grunderna inom entreprenadjuridik. Kursen genomförs som en öppen kurs men är framtagen i samarbete med Undertaksföreningen. 

Syftet med delmomentet "Driva företag" är att skapa intresse, förståelse och att kunna delta i och genomföra projektets ekonomiarbete på ett korrekt och konstruktivt sätt. Att förstå sammanhangen och ha kontroll över projektets ekonomi är en av hörnstenarna i företagets mål avseende långsiktig och hållbar lönsamhet.

I delmoment två får du en kort sammanfattning av det du behöver veta som personalansvarig på ett byggföretag både för att följa lag och förordning, byggavtalet men också för att vara en bra och seriös arbetsgivare.

Del tre består av entreprenadjuridik där syftet är att ge en inblick i hur entreprenören ska förvalta det som ingår i åtagandet och vad som förväntas av entreprenören under produktionen. Kursen ger praktiska och konkreta tips på hur entreprenören ska hantera störningar under entreprenadtiden som ÄTA-arbeten, hinder och störningar samt en sammanfattning av AB 04 och avtalslagen.

Innehåll

 • Ekonomi och bokföring
 • Hur får man lönsamhet i projekt
 • Hur mäter man lönsamheten
 • Kort om arbetsrätt
 • Anställningsavtal
 • Kort presentation av byggavtalet
 • Hänvisningar till Fora alt. Gäst från Fora gällande försäkringar inom Byggavtalet
 • Vilka rättigheter har man som arbetsgivare
 • Kort om arbetsmiljölagstiftningen
 • Avtalslagen
 • AB 04
 • Hinder och störningar
 • ÄTA

 

Upplägg

Kursen omfattar två kursdagar

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen


Rabatt för medlemmar
Ord pris:6.800 kr
Medlemspris:5.800 kr