Teknisk grundkurs

Kursen ger de baskunskaper som behövs för att jobba som arbetsledare. Deltagarna får bl.a. förståelse för hur konstruktioner byggs upp och hur material samverkar. Dessa kunskaper är viktiga för att nå rätt kvalitet i produktionen samt för att kunna föra diskussioner med konstruktör, myndighet och beställare. Deltagarna får också goda kunskaper i matematik, som är viktigt vid massning, utsättning och beräkningar. Teknisk Grundkurs ger i kombination med Betongkonstruktioner i utförandeklass II, den grundläggande tekniska kompetens som SITAC kräver för certifiering som Kontrollansvarig KA enl PBL nivå N.

Målgrupp

Den som saknar ingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk grundutbildning och behöver dokumentera kunskaper i statik, hållfasthetslära, husbyggnadsteknik, geoteknik och grundläggning.

Kursinnehåll

  • Matematik
  • Husbyggnadsteknik
  • Statik
  • Byggfysik
  • Hållfasthetslära
  • Geoteknik och grundläggning.


Tre deltentamina ges under kursen.

Kursfakta

Kurslängd: 17 dagar (fördelade på 4-5 månader) inkl. tentamen

Förkunskaper: Erfarenhet från byggverksamhet

Priset är exklusive moms.

Pris Ord pris:28.100 kr
Medlemspris:27.100 kr
Datum
Anmälan
Kursen bokas på Entreprenörsskolans hemsida.
Där hittar du detaljerad information om kursstarter m.m.