Ställningsbyggnad upp till 9 meter – Allmän utbildning

Arbetsmiljöverket har beslutat att de som bygger, ändrar och river ställningar ska ha en godkänd utbildning som är styrkt med ett utbildningsbevis. Detta eftersom det varje år sker allvarliga olyckor från byggnadsställningar.

Ställningsbyggnad upp till 9 meter vänder sig till dig som monterar eller hanterar alla typer av ställningar med arbetsplan mellan 2 och 9 meter. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt ställningar.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 säger att de som utför arbetet med att montera, förändra eller demontera en ställning ska ha genomgått teoretisk utbildning för det arbete som ska utföras och ha tillräcklig kunskap om de risker detta medför. Även arbetsledaren ska ha tillräcklig teoretisk kunskap och erfarenhet av sådant arbete och således ha genomgått utbildning om ställningsbyggnad.

Kursen Ställningsbyggnad upp till 9 meter ger dig kunskap om olika ställningstypers konstruktion samt behörighet att bygga och bedöma ställningar med en höjd på maximalt 9 meter. Kursen avslutas med ett prov och vid godkänt prov får du ett utbildningsbevis.

Cirka 14 dagar före kursstart skickas frågeformulär och kurslitteratur för självstudier innan kursstart.
Materialet skickas via e-post till deltagare och kontaktperson på företaget. Om deltagarens e-postadress saknas i anmälan skickas det bara till kontaktpersonen.

Innehåll

  • Lagar och föreskrifter 
  • Dimensionering, lastklasser, ställningstyper etc.
  • Infästningar
  • Material
  • Monteringsanvisningar
  • Utförande
  • Personligt skydd

 

Upplägg

Kursen omfattar en kursdag och en självstudiedag.

Tid

Kl. 8.00–16.00  

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:2.100 kr
Medlemspris:1.900 kr
Datum Lediga platser Anmäl
17 sep 2019 19 Anmäl