PBL – Kontrollansvarig

Med den nya plan- och bygglagen (PBL) har kontrollansvarig fått utökade arbetsuppgifter och de ska träda in i byggprojekten i ett tidigare skede än vad som varit kravet tidigare. I och med det kommer branschen att kräva fler kontrollansvariga än vad som finns idag och certifierade kontrollansvariga kommer att efterfrågas allt mer.

En byggherre är skyldig att utse en eller flera kontrollansvariga för arbeten som kräver är lovpliktiga eller anmälningspliktiga. Kontrollansvariga måste vara certifierade. Med din personcertifiering företräder du byggherren och ansvarar för att det finns kunskap och erfarenhet som säkerställer att samhällets krav på byggnads-, rivnings- eller markarbeten uppfylls.

Vid kursen får du en genomgång av gällande lagar och regler och du får kunskap om bygglagstiftning, kvalitetssystem och kvalitetssäkring. Kursen avslutas med en tentamen som är framtagen av ett certifieringsorgan (SP).

Innan eller i samband med din kursbokning rekommenderar vi att du skickar din ansökan om certifiering för riksbehörighet till SP. Där kan du också läsa mer om personcertifieringen.

Innehåll

  • Bygglagstiftning med tillhörande förordningar och föreskrifter
  • Miljölagstiftning med tillhörande förordningar och föreskrifter
  • ISO 9001 och ISO 14001
  • Avtal/relationer inkluderande AB 04, ABT 06 samt ABS 09
  • Kontrollansvarig i praktiken inkl upprättande av Kontrollplan enligt PBL
  • Grupparbeten och övningstenta


Upplägg

Kursen omfattar tre kursdagar. För de som ansökt om certifiering avslutas kursen med en halv tentamensdag veckan efter avslutad kurs.
Eventuell omtenta skrivs hos valfritt certifieringsorgan till självkostnadspris.  

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:17.000 kr
Medlemspris:14.450 kr
BF9K-pris:13.600 kr
Datum Lediga platser Anmäl
25 sep, 2 okt, 9 okt 2019 3 Anmäl