Miljöansvar

Miljöbalken ställer krav på kompetens och kännedom om hur företagets verksamhet påverkar miljön. Företag måste känna till hur deras arbete påverkar miljön och kunna sätta in åtgärder om det finns en negativ miljöpåverkan.

Kursen Miljöansvar ger dig kännedom om miljöreglerna som gäller inom byggsektorn. Utgångspunkten är de miljökrav som ställs av samhället, beställaren och i lagstiftningen. På kursen får du en genomgång av hur miljökraven ska hanteras i projektet och i företaget. Du får också lära dig hur du kan kommunicera ditt miljöarbete till medarbetare och företagets övriga intressenter. 

Kursen är både företagsövergripande och praktisk för projekt och den riktar sig till både företagsledning och produktionspersonal. Kursen är en introduktionskurs.

Innehåll

 • Byggsektorns miljöpåverkan
 • Miljöplaner, miljöledning
 • Miljömål, miljöindikatorer
 • Orientering kring hjälpmedel för val av byggkemiska produkter, BASTA m.m.
 • Byggvarudeklarationer
 • Säkerhetsdatablad
 • Avfall, rutiner för hantering av farligt avfall
 • Beställarens miljökrav
 • Samhällets miljökrav
 • Miljöbalken och förordningar
 • Allmän miljökunskap
 • Hållbart byggande, miljöklassning av hus
 • Miljösamordnarens roll
 • Personligt ansvar och företagaransvar


Upplägg

Kursen omfattar två dagar med en kursdag per vecka.

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen 

Priset är exklusive moms.

Kursen är både företagsövergripande och praktisk för projekt och den riktar sig till både företagsledning och produktionspersonal

Rabatt för medlemmar
Ord pris:7.700 kr
Medlemspris:6.500 kr
BF9K-pris:6.100 kr
Datum Lediga platser Anmäl
1, 8 okt 2019 4 Anmäl