MER och AMA för anläggare

Denna kurs ger dig verktygen för att förstå AMA-systemets uppbyggnad och hur det används. Kopplat till det går kursen även igenom Mät- och ersättningsreglerna (MER), som används vid reglering av mängder och ÄTA i anläggningsprojekt. Kursen inleds med ett kort pass av ritningsläsning.

MER, AMA och ritningsläsning vänder sig främst till dig som arbetar med anläggningsprojekt som arbetsledare eller utsättare men även yrkesarbetare har nytta av kursen. Syftet med kursen är att du ska förstå AMA Anläggning och hur den används i en entreprenad. Genom kunskaper i mät- och ersättningsreglerna skapas förutsättningar för en samstämmighet mellan parterna vid ekonomisk reglering.

Innehåll

 • Ritningsläsning inriktat på mark och anläggning

 • Tolka och upprätta förfrågningsunderlag

 • AMA-systemet – bakgrund och historik
 • AMAs huvudregler
 • Kopplingen AMA – Beskrivning
 • Beskrivningens roll vid olika entreprenadformer
 • Hur man hittar i AMA
 • Tekniska beskrivningar och mängförteckningar/-beskrivningar
 • Allmänna principer för Mät- och ersättningsreglerna
 • Reglerbara och ej reglerbara mängder
 • Mall för mängdförteckning
 • Gruppövningar, Övningsuppgifter och diskussioner


Upplägg

Kursen omfattar två heldagar.

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

MER, AMA och ritningsläsning vänder sig främst till dig som arbetar med anläggningsprojekt som arbetsledare eller utsättare men även yrkesarbetare har nytta av kursen. Syftet med kursen är att du ska förstå AMA Anläggning och hur den används i en entreprenad. Genom kunskaper i mät- och ersättningsreglerna skapas förutsättningar för en samstämmighet mellan parterna vid ekonomisk reglering.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:4.000 kr
Medlemspris:3.300 kr