LOU – Affärer med offentlig sektor

Kursen riktar sig till dig som vill göra affärer med stat och kommun.
Du får lära dig hur du som entreprenör kan lämna anbud på ett korrekt sätt i offentliga upphandlingar och därmed vinna nya marknadsandelar samt hur upphandlingsprocessen ser ut och vilka krav som bör ställas av en upphandlande myndighet.

Kursen riktar sig till dig som vill göra affärer med stat och kommun.

Du får lära dig hur du som entreprenör kan lämna anbud på ett korrekt sätt i offentliga upphandlingar och därmed vinna nya marknadsandelar. Du lär dig till exempel kompletteringar i anbud, oproportionerliga krav och begränsade reservationsmöjligheter.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att man har gått någon av våra kurser AB 04 - Utförandeentreprenad eller ABT 06 - Totalentreprenad eller motsvarande.

Innehåll

  • Upphandlingsförfarandet
  • Hur kommunicerar jag med den upphandlande myndigheten?
  • Rätten att åberopa ett annat bolags kapacitet i en upphandling.
  • Anbud och förhandling
  • Utvärderingskriterium och utvärdering
  • Anbudssekretessen
  • Tilldelningsbeslutet och överprövning
  • Praktiska exempel, grupparbeten, diskussioner och föreläsningar

 

Upplägg

Kursen omfattar en kursdag. 

Tid

Kl. 8.00–16.00

Priset är exklusive moms.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:4.000 kr
Medlemspris:3.400 kr
Datum Lediga platser Anmäl
20 nov 2019 18 Anmäl