Ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare

Byggbranschen är under ständig utveckling vilket ställer nya krav på ledarskapet. Stockholms Byggmästareförening och BLI har ett samarbete för att få fler chefer att satsa på utveckling av sin ledarroll. BLI:s kurs är skräddarsydd för byggbranschen och löper under ett år. Målet med BLI:s ledarprogram är att ge kursdeltagarna praktiska verktyg och personlig trygghet i sitt ledarskap i det dagliga arbetet.

Målgrupp 

Arbetsledare, platschefer och arbetschefer eller motsvarande inom byggbranschen.

Genomförande

Målet med programmet är att utbilda och träna arbetsledande personal inom byggbranschen inom grundläggande ledarskap, kundbemötande och personlig utveckling.

Programmet har en konkret och praktisk prägel som skapar direkt resultat i det dagliga arbetet som ledare. För att säkerställa framgång bygger programmet på ett antal pedagogiska principer:

Modulindelad träning

Programmet genomförs under ett år med ett seminarium per månad. Det ger möjlighet att omsätta utbildningen i praktiken mellan seminarietillfällena och vi undviker ”information overload” som lätt kan uppstå vid längre och intensiva kurstillfällen. Varje seminarium varar under en dryg halvdag med start klockan 08.00 och avslutning klockan 13.00, inklusive lunch.

Personliga mål

En viktig framgångsfaktor för deltagarnas behållning av programmet är att redan innan start formulera resultat man vill nå. Dessa diskuteras och fastslås tillsammans med deltagarens chef. Det involverar redan från start deltagarens chef och ger ett starkt fokus på att uppnå konkreta resultat.

Personliga handlingsplaner

För att omsätta idéer och koncept från seminarierna samt för att skapa aktioner som stödjer de uppsatta målen skapar deltagaren vid varje seminarietillfälle en personlig handlingsplan för den kommande perioden (till nästa seminarietillfälle).

Dokumenterat utbildningsmaterial

En viktig framgångsfaktor är ett gediget utbildningsmaterial som är anpassat till byggbranschen och den vardag som arbetsledande personal lever i. Ett anpassat kursmaterial som omfattar övningar, kompendier och fördjupningsmaterial för respektive modul ingår.
 
I övrigt kommer utbildningen genomföras med en mix av föreläsningar, fallstudier, rollspel, grupp- och diskussionsövningar.

Innehåll

Programmet består av ett ”startmöte” för deltagarna och deltagarnas chefer, 10 utbildningsdagar samt ett avslutande ”diplomeringsseminarium”. Vid varje utbildningstillfälle diskuteras två ämnen.

 1. Effektiv delegering
  Rekrytera framgångsrika medarbetare

 2. Att leda olika personligheter
  Professionellt kundbemötande

 3. Leda förändring som fungerar
  Roligare och effektivare möten

 4. Det coachande ledarskapet
  Att sätta och prioritera mål

 5. Att ge beröm och kritik
  Vinnande argumentationsteknik

 6. Framgångsrik ledning på distans
  Att hantera krävande kunder

 7. Personlig kommunikation
  Att tala inför publik

 8. Att bygga framgångsrika team
  Personlig effektivitet

 9. Konflikthantering och det svåra samtalet
  Positiv kommunikation

 10. Skapa självmotiverade medarbetare
  Att vinna förhandlingar

Diplomeringsseminarium

Redovisning av uppnådda resultat tillsammans med coacher och ledning. Ett kvällsseminarium där deltagare får presentera sina resultat och framtidsplaner inför kollegor och chefer enligt en förberedd mall. Avslutas med diplomeringsmiddag och diplomering tillsammans med Stockholms Byggmästareförening.

Arrangör

Arrangör  Byggsektorns Ledarskaps Institut AB (BLI): www.bliworld.com.
Utbildningen sker på Cedergrenska Tornet i Stocksund.

Hans O Jacobson är programansvarig och genomför huvuddelen av utbildningsmodulerna.

Kraftig rabatt för medlemmar

Medlemmar i byggmästareföreningen betalar 39 400 kr, exklusive moms, per deltagare. Ordinarie pris är 48 700. Seminarier, utbildningsmaterial och luncher är inkluderade i priset. Kuvertkostnad för diplomeringsmiddag tillkommer. 

Intresseanmälan görs direkt till Hans O Jacobsson på BLI 070-857 21 19 eller hans.o.jacobson@bliworld.com.

Uppge att du är medlem i Stockholms Byggmästareförening för att få det rabatterade priset.

Priset är exklusive moms.

Pris Ord pris:48.700
Medlemspris:39.400
Datum
Anmälan

Kontinuerliga kursstarter. Intresseanmälan görs till Hans O Jacobsson, hans.o.jacobson@bliworld.com