PBL – Tentamen för certifiering KA

Här anmäler du dig om du vill skriva tentamen för certifiering av kontrollansvariga. Går du kursen PBL - Kontrollansvarig så ingår tentan i kursen och du behöver inte anmäla dig här. Det finns inget formellt krav på att du måste gå kurs för att kunna bli certifierad även om vi rekommenderar det. Tentamen sammanfaller med kursernas tentamensdagar.

Vi samarbetar med certifieringsorganet RISE Certifiering (fd SP och DNV GL).

Certifiering och grundtentamen
För att kunna certifiera dig krävs att du har formell utbildning och erfarenhet av byggverksamhet, alternativt minst 10 års byggerfarenhet. Du behöver också bli godkänd på tentamen. Certifiering ingår inte i kurserna hos oss utan det ansöker du själv om hos RISE. Läs mer angående certifiering här. Där kan du även göra ett självtest. Skrivtiden på grundtentamen är fyra timmar. Skriv under "Övrig information" i anmälan att det är grundtentamen du vill skriva.

Omcertifiering och förenklad tentamen
Som kontrollansvarig måste du förnya ditt certifikat var femte år. Antingen får du skriva om grundtentamen eller så har du kvalificerat dig för förenklad tentamen. Det gör du om du har varit KA för ett par större projekt eller ett tiotalet mindre projekt under de senaste fem åren. Är du osäker om du kvalificerar dig så hör med RISE. Skrivtiden på förenklad tentamen är två timmar. Skriv under "Övrig information" i anmälan att det är förenklad tentamen du vill skriva.

Litteratur
Under tentamen får du ha all litteratur som du vill ha med. Du får däremot inte använda datorer, läsplattor, mobiltelefoner etc. Inte heller får du prata med någon annan provskrivare under provet. Den litteratur som är rekommenderad är ISO 9001 och ISO14001 samt Lagtextens byggregler, AB 04, ABT 06 och ABS 09.

Glöm inte ta med dig ID-kort.

Stort lycka till!

Rabatt för medlemmar
Ord pris:1.500 kr
Medlemspris:1.275 kr
Datum Lediga platser Anmäl
16 okt 2019 14 Anmäl