Heta arbeten på polska

Heta arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, till exempel svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning eller arbeten med rondell. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som heta arbeten medför. Undervisning samt litteratur är på polska så behärskar du inte polska bör du istället gå vår kurs Heta arbeten, tillståndsansvarig eller kontakta kursansvarig.

Kursen Heta arbeten riktar sig till utförare, brandvakter och till de som ska vara tillståndsansvariga. Kursen ger dig nödvändiga kunskaper, färdigheter och beteenden som gäller vid tillfälliga och brandfarliga heta arbeten. Kursen är utformad enligt Svenska Brandskyddsföreningens föreskrifter för heta arbeten.

För att få genomföra ett brandfarligt arbete ska det alltid finnas två personer inblandade: tillståndsansvarig och personen som ska utföra jobbet. Om den tillståndsansvariga bedömer att jobbet som ska utföras är brandfarligt, ska han eller hon ge ett skriftligt tillstånd till personen som ska utföra jobbet och även bedöma om det behövs en brandvakt. Alla inblandade - tillståndsansvarige, utföraren och brandvakten - ska ha genomgått utbildning i Heta arbeten.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvarig och den som utför och bevakar heta arbeten ska kunna visa certifikat på genomgången utbildning och godkänt prov. Om du godkänns vid kurstillfället utfärdas ett certifikat som är giltigt i 5 år. Därefter måste det förnyas vart femte år för ytterligare fem år.

Borttappade certifikat

Efter kursen får du ett certifikat från Brandskyddsföreningen. Bevis på detta är i form av ett kort. Har du tappat bort detta kort beställer du ett nytt här: https://www.hetaarbeten.se/sv/mina-sidor/login/?r=/sv/mina-sidor/. Logga in med ditt personnummer och de lösenord du hade när du gjorde utbildningen. Har du glömt det finns det möjlighet att skapa ett nytt.

Innehåll:

  • Allmänt om brandfarliga heta arbeten
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandkunskap, brandsläckning och släckutrustning
  • Förebyggande brandskydd
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö
  • Tätskiktsarbete
  • Bränder som orsakats av heta arbeten
  • Branschregler AMA AF

Tid

Kl. 08.00–15.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

OBS! Vår besöksparkering är avstängd under heta arbeten utbildningen på grund av eldprov.
Vi hänvisar till kringliggande gator och närmaste parkeringshus.

 


Rabatt för medlemmar
Ord pris:2.800 kr
Medlemspris:2.400 kr