Fuktmätning i betong

Auktorisationsutbildning, genom Rådet för ByggKompetens (RBK) har byggbranschen tagit fram ett omfattande och branschgemensamt kontrollsystem för att motverka byggfukt i golvkonstruktioner av betong – och därmed också lägga grunden till hus med goda innemiljöer. Efter godkänd tentamen och praktiskt mätprov kan RBK-auktorisation sökas som Fuktkontrollant betong. Då ställs bl.a. följande krav: - Erfarenhet av fuktmätning i betongkonstruktioner enligt sökta mätmetoder samt allmän byggerfarenhet – Allmän teknisk kunskap – Ämneskunskap inom området – Allmän lämplighet

Målgrupp

Personer som utför fuktmätning i betong med syfte att kontrollera uttorkning av byggfukt.

Kursinnehåll

  • Allmänt om fukt
  • RF-mätning, teori
  • Aktuella avsnitt i AMA Hus avseende RF-mätning i betong
  • Demonstration av mätutrustning
  • Kalibrering och RF-mätning, teori
  • Uttorkning av betong, torktider
  • Mätosäkerhet
  • Systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong

Ingen praktik ingår i utbildningen. Således utförs inga fuktmätningar under kursdagarna.

Kursfakta

Kursen är 3 dagar exkl. tentamen/mätprov

Det är en fördel, men ej ett krav, att som deltagare ha tidigare erfarenhet av RF-mätning, relativ fuktighet, i betong.

Kostnad för tentamen 2.100:- ingår i kursavgiften.Tillkommer kostnad för: Praktiskt prov dvs en mätmetod 5900 kr och-ytterligare mätmetod vid samma tillfälle 3900:-/metod

Kursen ges i samarbete med Entreprenörsskolan.

Pris exklusive moms.

Pris Ord pris: 12 190 kr
Medlemspris: 10 360 kr
Datum
Anmälan

Kursen bokas på Entreprenörsskolans hemsida.
Där hittar du detaljerad information om kursstarter m.m.
http://eskolan.bygg.org/sv/betong-och-murverkskonstruktioner/fuktmatning-i-betong__61