Internrevisor i byggbranschen

En internrevisor får i uppdrag av företagsledningen att mäta och skapa en objektiv sanning i företagets leverans av kvalitet, miljöpåverkan och god arbetsmiljö. Detta ställer höga krav på internrevisorn att personen har kunskap om flera områden. Dels om tekniska frågor i projekt men även kunskap om kravställning från samhället, certifieringssystem och kunden.

För att lyckas behöver man också vara väl insatt i logiken kring systematiskt förbättringsarbete och vilken roll man som internrevisor spelar för att företaget man är anställd av ska lyckas med förbättringsarbetet. Till sist bör en internrevisor förstå värdet av att lyssna och inneha ett genuint intresse av att förstå.

På utbildningen går vi igenom de krav som BF9K och ISO/Povel ställer på vad en intern revisionsverksamhet ska lyckas med. Vi kommer att arbeta fram ett revisionsprogram för företaget du arbetar på samt en revisionsplan för projekt i företaget du arbetar i. Till det så kommer vi att identifiera de förutsättningar som du behöver för att lyckas som internrevisor i just ditt företag.

Vi kommer att arbeta omväxlande två-och-två och med föreläsning. Fokus kommer att ligga på att du som individ ska få förutsättningar och verktyg för att efter kursen skapa en egen metod för interna revisioner i företaget som du är anställd i. En metod som ger din arbetsgivare faktabaserad information om verksamheten och goda förutsättningarna att utveckla verksamheten.

Förberedelser

Alla deltagare vars arbetsgivare är certifierade i enlighet med BF9K eller ISO/Povel ska ta med sig sin rutin för internrevisionsarbetet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig enbart till företag i byggbranschen. Specifikt till personal i byggbranschen som av anledning behöver förstå internrevisorns roll och funktion i företaget.

Kursmål

  • Att deltagarna förstår varför certifieringsreglerna ställer krav på era certifierade företag att genomföra interna revisioner.
  • Att deltagarna ska förstå sin roll som internrevisorer och vilken roll som internrevisorn spelar i att förbättra företagen de arbetar i.
  • Att deltagarna ska få praktiska kunskaper om vad en internrevision ska och bör ta upp.
  • Att deltagarna går från kursen med ett revisionsprogram och en revisionsplan för projekt, som är anpassat för företaget de är anställda i.

Upplägg

Kursen omfattar en kursdag.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:3.750 kr
Medlemspris:3.600 kr
BF9K-pris:3.450 kr
Datum Lediga platser Anmäl
27 sep 2019 19 Anmäl