Installationssamordning

Idag består allt oftare projektkostnaden till hälften av installationer med  komplicerade och avancerade tekniska system och funktioner föreskrivna av specialister från olika fackområden. Att planera styra och leda projekten kräver god insikt och kunskap i alla tekniska frågeställningar så  att rätt produkt kan levereras inom givna ekonomiska och tekniska ramar på fastställd tid.

Installationssamordnaren, med sin breda allmänkunskap och helhetssyn om projektets installationer och funktioner, skall leda och samordna installatörernas arbeten så att produktionen fungerar rationellt och störningsfritt för alla parter. Kursen inriktar sig på att studera de traditionella disciplinerna (rör, vent, styr, sprinkler, el, tele, säkerhet mm) ur installationssamordnarens perspektiv, omgiven av specialister från alla discipliner, från mottagen order till samordnad funktionsprovning och överlämnande.  

Installationssamordning riktar sig till arbetsledare, platschefer, arbetschefer, inköpare och installationssamordnare och ger en bred kunskap om installationssamordning i produktionsskedet. (Kursen går dock inte igenom samordning av teknikkonsulter i projekteringsledet.)

Under kursen varvas faktagenomgångar med övningsexempel hämtade ur våra vanliga bygghandlingar och administrativa dokument.


Innehåll

  • Vem är det som ställer krav på våra projekt och hur ser kraven ut
  • Installationssamordning i produktionsskedet
  • Projektdeltagarnas olika roller: beställare- byggentreprenör-installatör
  • AMA och BSAB systemet
  • Installationssamordnarens tekniska kunskaper och helhetssyn
  • Installationssamordningens olika skeden, planering- inköp- produktionsstart- avslut
  • Gränsdragning och ansvarsfördelning
  • Provningar, injusteringar och samordnad funktionskontroll
  • Dokumentation, besiktning och överlämnande

Upplägg

Kursen omfattar fyra dagar.

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.


Rabatt för medlemmar
Ord pris:15.600 kr
Medlemspris:13.200 kr
Datum Lediga platser Anmäl
7, 14, 21, 28 nov 2019 13 Anmäl