HLR, första hjälpen och krisstöd

Vad gör du om din kollega plötsligt faller från en ställning? Eller om han eller hon skär sig svårt? Eller om hjärtat stannar? Denna kurs ger dig kunskaper för att kunna rädda liv. Denna kurs riktar sig kort och gott till alla.

Arbetsgivare har formella krav på sig att se till att arbetsmiljön är trygg och säker. De ska bedöma de risker som finns i verksamheten och se till att det finns beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd. De regler som behandlar arbetsmiljön och mer specifikt de krav som ställs på beredskapen i första hjälpen och krisstöd är beslutade av Arbetsmiljöverket.

Hjärt- och lungräddning med defibrillering

Det finns möjlighet att överleva ett hjärtstopp om någon i närheten omedelbart larmar och startar hjärt-lungräddning. Om det dessutom finns tillgång till en defibrillator (hjärtstartare) och någon som kan använda den ökar möjligheten att överleva avsevärt. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning med defibrillering (HLR samt AED).

Första hjälpen

Första hjälpen är precis som det låter – den första hjälpen som en allvarligt skadad människa behöver. Här får du lära dig vad du ska göra om en människa drabbas av en olycka eller insjuknar hastigt.

Krisstöd

Olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser kan utlösa krisreaktioner. Krisstöd innebär att omedelbart ta hand om en person som hamnar i kris. Det har visats sig att den som drabbats återhämtar sig snabbare om han eller hon fått ett bra stöd. Chefer och arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på bästa möjliga sätt.

  • Efter genomgången kurs får du ett kompetenskort för HLR samt AED.
  • Denna kurs bör repeteras vartannat år.

 

Innehåll

  • Teori
  • Film
  • Praktisk träning
  • Riskmiljö

 

Upplägg

Kursen omfattar en halv kursdag.

Tid

Kl. 08.00–12.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:600 kr
Medlemspris:500 kr
Datum Lediga platser Anmäl
20 sep 2019 14 Anmäl