Handledarutbildning för Energibyggare

Det webbaserade utbildningsmaterialet ”Energibyggare” är ett yrkesöverskridande interaktivt utbildningsmaterial som syftar till att ge Sveriges byggsektor ökad kompetens inom energieffektiva byggnader och förnybar energi.

 ”Handledarutbildning för energibyggare” vänder sig till dem som är intresserade av att att leda utbildningen Energibyggare på det egna företaget. Handledarens roll är att vara supportperson, ambassadör för utbildningen, diskussionsledare m.m. Efter genomgången utbildning med godkänd handledare kan deltagarnas utbildningsbevis registreras i ID06 Kompetensdatabas.

Förkunskaper

Erfarenhet av byggarbetsplatser eller byggsektorn, intresse för och baskunskaper i energieffektivt byggande och möjlighet att efter avslutad utbildning kunna handleda byggnadsarbetare och installatörer i det interaktiva utbildningsmaterialet.

Övrigt

Handledarutbildningen, inklusive lunch och fika, är avgiftsfri för deltagarna. Mer information: www.energibyggare.se. Deltagaren uppmanas att skapa ett inlogg till kursmaterialet på: http://energibyggare.instante.se/login/index.php. OBS! Obligatorisk närvaro på kursen för att bli godkänd.

Upplägg

Kursen omfattar en kursdag.

Tid

Kl. 08.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Kursen genomförs i samarbete med Entreprenörsskolan.

Pris Ord pris:Kursen är avgiftsfri
Datum