Fuktsäkerhet - Översiktskurs

För specialföretagen svarar denna kurs mot BF9K-systemets utbildningskrav på fuktkunskap. 

Kursen ger en allmänbildning om hur fukt fungerar i vår vardag och vänder sig till dig som behöver en grundläggande kunskap om fukt. Du får ökad förståelse för hur fukt fungerar i våra byggnader och grundläggande kunskap om varför byggnader skall var lufttäta. Kursnamnet är ändrat men kursen är densamma som Fuktkunskap för specialföretag.  

Kursen är speciellt framtagen för företag där det finns utbildningskrav för fukt. Det är en kortare kurs som vänder sig till ”specialföretag” som mindre mark och anläggningsföretag, byggserviceföretag, riv-, hål- och saneringsföretag samt mur- och putsföretag. 

Innehåll

 • Vanligt förekommande skador i våra byggnader
 • Fukttransport
 • Fukttillstånd
 • Fuktmätning
 • Vad är skillnaden mellan konvektion och diffusion
 • Branschregler
 • BF9K
 • Fuktskyddskrav (materialhantering m.m.)
 • Skillnaden mellan enstegstätning och tvåstegstätning
 • Varför byggnader ska vara lufttäta
 • Hur vi får byggnader lufttäta

 

Upplägg

Kursen omfattar en dag

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:2.800 kr
Medlemspris:2.400 kr
BF9K-pris:2.300 kr
Datum Lediga platser Anmäl
10 okt 2019 13 Anmäl