Fuktsäkerhet – Grundkurs

Kursen Fuktsäkerhet grundkurs ger dig kunskaper om fukt i byggproduktion, fukt i byggnader och visar på riskkonstruktioner. Kursen ger dig förståelse och praktisk erfarenhet som avsevärt förbättrar förutsättningarna för att kunna bygga lufttätt. Den reder också ut vilka krav som gäller enligt Boverkets byggregler (BBR) och branschregler.

Fuktsäkerhet, grundkurs vänder sig främst till produktions- och förvaltningspersonal i bygg- och fastighetsbranschen. Du får kunskap om de faktorer som påverkar uttorkningstider, konstruktivt fuktskydd samt hur man undviker framtida fuktproblem. Kursen ger grundläggande kunskap hur man uppnår lufttäthet i byggnaders klimatskal (väggar och tak)och vikten av detta.

Efter kursen ska du förstå och kunna följa en upprättad fuktsäkerhetsbeskrivning och därmed säkerställa rätt krav på fuktsäkerhet i byggprojekt. Du ska även praktiskt kunna utföra en ”Tidig läckagesökning”, vilket är en enkel och effektiv metod som används för att finna läckor. Oavsett tidigare erfarenhet kommer du att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet då kursen innehåller många praktiska exempel, bilder från skadefall och genomgång av skadeåtgärder.

Innehåll

 • Fukttransport
 • Fukttillstånd
 • Fuktmätning
 • Vanligt förekommande skador i våra byggnader
 • Fuktskyddskrav (materialhantering m.m.)
 • Boverkets byggregler (BBR)
 • Branschregler
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Fuktsäkerhet vid produktion
 • BF9K
 • Enstegstätning
 • Tvåstegstätning
 • Vad är skillnaden mellan konvektion och diffusion
 • Hur vi får byggnader lufttäta
 • Varför byggnader ska vara lufttäta
 • Konsekvenser vid bristande lufttäthet
 • Utförande vid genomföringar, skarvar, anslutningar
 • Praktisk läcksökning av lufttäthet
 • Mätmetoder
 • Kontrollmetoder

 

Upplägg

Kursen omfattar tre dagar med en kursdag per vecka.

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:9.100 kr
Medlemspris:7.800 kr
BF9K-pris:7.400 kr
Datum Lediga platser Anmäl
23 sep, 30 sep, 7 okt 2019 -1 Fullbokad