Fuktsäkerhet – Fortsättningskurs

Fuktsäkerhet, fortsättningskurs ger dig fördjupad kunskap om fukt i projekterings- och produktionsskedet och vänder sig till projekterings- och produktionspersonal inom bygg- och fastighetsförvaltning.

Under kursen beräknar vi uttorkningstider för betong och tar fram uttorkningstider för avjämningsmassor. Du lär dig att upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning med underliggande dokument såsom mallar och checklistor. Efter kursen kommer du att känna till fuktkraven i Boverkets byggregler (BBR), gällande branschregler.

Förkunskaper

För att gå kursen rekommenderar vi att du har gått Fuktsäkerhet, grundkurs eller motsvarande de senaste fem åren.

Innehåll

  • Beräkna uttorkningstider för betong och avjämningsmassa med datorprogrammen Torka S 3.1 och BI-Dry
  • Konsekvenser vid höga fukttillstånd
  • Konstruktivt fuktskydd
  • Granskning av ritningar med avseende på riskkonstruktioner
  • Riskkonstruktioner såsom

    - Vindar
    - Fasader
    - Grunder
    - Kylrum
    - Dubbla tätskikt

Upplägg

Kursen omfattar två dagar med en kursdag per vecka.

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.


Rabatt för medlemmar
Ord pris:6.800 kr
Medlemspris:5.800 kr
BF9K-pris:5.450 kr
Datum Lediga platser Anmäl
24, 31 okt 2019 5 Anmäl