Entreprenadjuridik – Fördjupningskurs

”Det är lätt att vara efterklok när man har facit (domen) i sin hand”

Kursen riktar sig till personer som redan har gått vår grundkurs AB 04 samt en eller flera av våra tillvalskurser ABT 06, Inköpsjuridik, Kalkyl, Hinder och störningar, LOU, Konsumententreprenader och Felansvar och garantier.

Kursen Entreprenadjuridik - fördjupningskurs är problembaserad och kommer utgå från olika verklighetsliknande situationer (case) som fördjupar kunskaperna inom entreprenadjuridiken. Utifrån ett antal viktiga domar inom entreprenadrätten är syftet att kursdeltagarna ska lära sig hur entreprenadrättsliga problem i största möjliga mån kan undvikas genom förebyggande åtgärder (planering, kommunikation och dokumentation). Under kursen har vi gästföreläsare från beställarsidan, advokatkåren och besiktningsmännen.

Innehåll

  • De vanligaste frågeställningarna inom entreprenadjuridiken
  • Förfrågningsunderlagets betydelse för att kunna skriva och för att få in anbud
  • Beställarens förutsättningar för att värdera inkomna anbud
  • Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering
  • Besiktning utifrån en besiktningsmans perspektiv
  • Vitesreglering mellan parterna
  • Ansvaret under garantitiden och efter garantitiden
  • Flertalet case och diskussioner

Upplägg

Kursen omfattar två kursdagar. 

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:8.800 kr
Medlemspris:7.500 kr
Datum Lediga platser Anmäl
11, 18 sep 2019 10 Anmäl