Ekonomiska avstämningar och prognoser

Syftet med kursen Ekonomiska avstämningar och prognoser är att skapa intresse, förståelse och kunskap hos produktionsledare och tjänstemän för att kunna delta i och genomföra projektets ekonomiarbete på ett korrekt och konstruktivt sätt. Att förstå sammanhangen och ha kontroll över projektets ekonomi är en av hörnstenarna i företagets mål avseende långsiktig och hållbar lönsamhet.

Målet är att du ska lära dig hur du med enkla verktyg skapar förutsättningar för väl fungerande ekonomiska avstämningar och att göra bedömningar av projektets ekonomiska slutresultat.

Kursen ger dig grundläggande kunskap om hur du gör avstämningar och prognoser i projekt samt en ökad förståelse för ekonomiflödet i ett företag. Du får också med dig verktyg för att kunna arbeta vidare med ekonomiavstämningar och prognoser i dina projekt.

Kursen vänder sig i första hand till arbetsledare, platschefer, projektchefer och entreprenadingenjörer men också till andra som arbetar med ekonomiska avstämningar och prognoser och som vill känna sig tryggare sina roller.

Du bör ha en grundkunskap i Microsoft Excel för att tillgodogöra dig materialet. I övrigt är kursen en grundkurs.

Innehåll

  • Övergripande ekonomiflöde i företaget
  • Från anbudskalkyl till budget till prognosunderlag
  • Förberedelser inför prognosarbetet
  • Att göra en avstämning och prognos
  • Redovisning av prognos
  • Efterarbete prognos
  • Återkoppling

Upplägg

Kursen omfattar en dag

Tid

Klockan 8.00-16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:4.000 kr
Medlemspris:3.400 kr