Bokningsinformation

Anmälan

Du anmäler dig till en kurs på webben, www.stockholmsbf.se. Efter anmälan får du en kursbekräftelse till angiven e-post. Det går även ut en kursbekräftelse till företagets kontaktperson om det angavs vid anmälan.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursmaterial, intyg, fika och för heldagskurser både lunch och för- och eftermiddagsfika.

  • Kursavgiften ska betalas senast dagen före kursstart.
  • Mervärdesskatt enligt lag tillkommer på samtliga avgifter.

 

Medlemmar i Stockholms Byggmästareförening har 15 % rabatt på alla kurser. BF9K-företag får 20 % rabatt på kursavgiften för BF9K-kurser.

Om du måste avboka dig

Kursanmälan är bindande. Om du får förhinder kan du överlåta din plats till en ersättare inom företaget och detta ska meddelas Byggmästareföreningen i god tid innan kursstart. Du kan avboka din kursplats fram till två veckor före kursstart utan kostnad. Därefter debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än en vecka före kursstart eller om du uteblir debiteras hela kursavgiften.

Vid sjukfrånvaro som styrks av läkarintyg ges möjlighet att gå om det missade tillfället vid nästa kurs, i mån av plats.

Intyg

  • 80 procents närvaro krävs för att få intyg för alla kurser förutom "Betongkonstruktioner II" där 100 % närvaro krävs.
  • Vid kurser som avslutas med prov ska provet ha godkänts innan intyg utfärdas.
  • Stockholms Byggmästareförening arkiverar intyg upp till 10 år efter avslutad kurs.


Ändringar

Vi förbehåller oss rätten till ändringar och att ställa in kurser vid för få antal deltagare eller sjukdom.