BIM inom byggproduktion – Steg 1

BIM står för byggnadsinformationsmodellering och kan användas inom såväl byggprojektering som byggproduktion på flera olika sätt. Bland annat inom produktionsplanering, kalkylering, maskinstyrning, spårbarhet med mera. Många byggentreprenörer är i startgropen för att komma igång med digitalisering och kursens syfte är att underlätta i startfasen.

Målet med kursen BIM för byggproduktion är att du ska få bekanta dig med olika typer av digitala handlingar. Huvudfokus kommer ligga på BIM men vi kommer även beröra digitala 2D-ritningar och digitala arbetssätt. 

Kursen går igenom färdiga modeller, hur du navigerar i dem samt hur du kan använda dig av dem i produktionsskedet. Navigeringen gör det möjligt vandra runt i modellerna och prova att utföra avståndsmätningar, lägesbedömningar, information om byggnadsdel/komponents position och placering, material, beteckning och specifik kopplad data. Modellerna är ett effektivt arbetsverktyg för att kontrollera och försäkra att bygga och installera enligt projekterat. Du kommer också få tips på gratisversioner av några av programvarorna.

Innehåll

  • Introduktions till programvarorna AutoCAD, Revit MagiCAD och Navisworks
  • Olika filformat
  • Navigering i 3D
  • Mäta längder, höjder och avstånd i modellen
  • Mäta ytor i modellen
  • Studera installationer i BIM-modellen
  • Utskrifter från 3D till 2D
  • Genomgång av verktyget Bluebeam, för länkade digitala ritningar
  • Individuella övningar

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du allmän datorvana, gärna från PC.

Upplägg

Kursen omfattar en dag

Tid 

Kl 8.00-16.00

Plats

Observera att kursen ges på Teknikringen 78, KTH


Rabatt för medlemmar
Ord pris:5.000 kr
Medlemspris:5.000 kr