Betongkurs Kompetensklass II-U, platsgjutning

Kursen Platsgjutning Betong klass II ger deltagarna kunskap om gällande betongbestämmelser, materialets egenskaper, formbyggnad, armering, gjutning, härdning och uttorkning av betong m.m. Utbildningens syfte är att deltagarna ska erhålla den kunskap som behövs för att kunna agera som ansvarig vid kompetensklass II gjutningar.

Målgrupp

De som ska leda och övervaka platsgjutning av betongarbeten i kompetensklass II.

Kursinnehåll

 

 • Bestämmelser
 • Projektering av armering
 • Betongegenskaper
 • Speciell betongteknik
 • Provning och kontroll
 • Fukt i betong
 • Hållfasthetslära
 • Stålets materialegenskaper
 • Hantering av betong
 • Formbyggnad och rivning
 • Laborationer

 

Kursfakta

Kurslängd: 58 timmar Tentamen tillkommer. OBS! Obligatorisk närvaro under hela kurstiden.

Förkunskaper: För att erhålla intyg om kompetens krävs 12 månaders praktik från betongarbeten i arbetsledande ställning. 6 månader av praktiken ska vara genomförd innan utbildningen påbörjas.

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Kursen genomförs i samarbete med Entreprenörsskolan.

Priset är exklusive moms.

Pris Ord pris:18.800
Medlemspris:17.390
Datum