BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordning – Uppdateringskurs

Denna utbildning är för dig som har kompetensen att ta funktionen BAS-P och /eller BAS-U men känner att din kunskap är några år och att du vill uppdatera dig.

Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U, utses av byggherren eller uppdragstagaren för att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt. De ska bland annat se till att det finns förut­sättningar för att jobba säkert och att de olika arbetena inte skapar risker för andra. En förutsättning för att kunna utföra jobbet som BAS-P och BAS-U är att hålla sig uppdaterad på gällande lagstiftning.

Kursen BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordning, uppdateringskurs ger dig en genomgång av lagstiftning som blivit aktuell eller förändrats under de senaste åren. Kursen innehåller också verklighetsbaserade case som BAS-P och BAS-U kan stöta på i sitt dagliga arbete.

Målgrupp för kursen är dig med rollen BAS-P / BAS-u eller byggherre. Du bör ha gått utbildningen BAS P och U, Byggarbetsmiljölsamordning eller motsvarande för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Innehåll

  • Arbetsmiljölagen och för BAS-P och BAS-U aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket med fokus på nyheter
  • Praktiska exempel, grupparbeten, diskussioner och föreläsningar

Upplägg

Kursen omfattar en kursdag.

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.


Rabatt för medlemmar
Ord pris:3.900 kr
Medlemspris:3.300 kr