BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordning

BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordning är en utbildning i arbetsmiljö för att svara mot kraven på utbildning för byggarbetsmiljösamordnare.

Med arbetsmiljöansvar avses en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att arbetsmiljön ska bli bra, exempelvis genom att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” ställer krav på att arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledande personal har de kunskaper som de behöver för att arbetsmiljökraven ska kunna uppfyllas.

Kursen BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordning ger dig kunskaper om de lagar och avtal som i första hand berör arbetsmiljön. I kursen redovisas också hur tillsynsverksamheten fungerar, arbetsgivaransvaret och ansvaret för byggarbetsmiljösamordnare.

Kursen ger efter godkänt skriftligt prov dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-U/BAS-P enligt kraven i AFS 1999:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. Den som önskar personcertifiering kan söka det hos ett certifieringsorgan.


Innehåll

  • Arbetsmiljölagen och förordningen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
  • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
  • Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)
  • Arbetsmiljöavtalet
  • Aktuella föreskrifter enligt AFS 1999:3 kunskapskrav för byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P
  • Arbetsmiljöplan
  • Skriftligt prov

 

Upplägg

Kursen omfattar tre dagar med en kursdag per vecka.

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:10.920 kr
Medlemspris:9.000 kr
BF9K-pris:8.400 kr
Datum Lediga platser Anmäl
26 sep, 3 okt, 10 okt 2019 0 Fullbokad
25 okt, 1 nov, 8 nov 2019 20 Anmäl
18 nov, 25 nov, 2 dec 2019 20 Anmäl