Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19§

Alla som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material (huvudsakligen bearbetning och behandling) och måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §. Utbildningen följer det av BCA utarbetade programmet.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material huvudsakligen bearbetning och behandling.(Ej rivning/sanering)

Kursinnehåll

  • Känna till gällande föreskrifter
  • Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
  • Insikt om hälsorisker med asbest
  • Kunskap om olika arbetsmetoder
  • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
  • Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder
  • Nödfallsåtgärder 
  • Medicinska kontroller

 

Kursfakta

Kurslängd 1 dag. Inga förkunskaper behövs.

Priser är exklusive moms.

Pris Ord pris:2910 kr
Medlemspris:2450 kr
Datum
Anmälan

Kursen bokas på Entreprenörsskolans hemsida.
Där hittar du detaljerad information om kursstarter m.m.