Arbetsledare – Gotland

Målet med kursen Arbetsledare är att du ska få verktygen som behövs för att vara arbetsledare. Du får lära dig hur du skapar goda förutsättningar för en väl fungerande planering och samordning på arbetsplatsen, en effektiv produktion och inte minst en bra arbetsmiljö. Utbildningen hålls regelbundet i Stockholm (läs mer här), men anordnas också på Gotland, se datum nedan.

Kursen ger dig en inblick i de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna för en arbetsledare. Du får en ökad förståelse för vikten av planering och samverkan i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. Du får också en inblick i förutsättningarna som gäller för entreprenadverksamheten.

Kursen ger de grundläggande kunskaperna som krävs för att arbeta som arbetsledare och vänder sig i första hand till blivande och nya arbetsledare, men också till dig som provat på arbetsledarrollen ett tag och vill känna dig tryggare i din roll.


Innehåll

  • Arbetsledarens uppgifter, ansvar och befogenheter
  • Lagar och föreskrifter, etik och moral
  • Byggprocessen, entreprenadformer, roller och ansvar
  • AB 04, AMA och dagboken
  • Administrativa föreskrifter
  • Kvalitetsarbetet i projektet, kontrollplan och egenkontroll
  • KMA, riskhantering och praktisk tillämpning
  • Ritningsläsning
  • Starta projektet, besiktningar och erfarenhetsåterföring
  • Avvikelse och äta-hantering
  • Arbetsgivarens ansvar, skyldigheter och rättigheter. Arbetsgivarens ställföreträdare
  • Ledarskap; jag, medarbetare, grupper och samverkan
  • Kommunikation och mötesteknik

 

Upplägg

Kursen omfattar sju dagar.

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Bremergränd 4, Visby
Kursen genomförs även i Stockholm, läs mer här.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:0 kr
Medlemspris:0 kr

Hör Anders Larsson, föreläsare, berätta om kursen Arbetsledare.