Arbetsledare - Fortsättningskurs

Målet med kursen Arbetsledare – Fortsättningskurs är att vi arbetar vidare och fördjupar oss i viktiga frågor som rör ekonomi, inköp, arbetsmiljö, arbetsberedning och besiktningar. Vi fortsätter också med att utveckla ditt ledarskap inom områden som kommunikation och konflikthantering, samt hur din inställning som ledare kan göra stor skillnad.

Kursen bygger vidare på de kunskaper du fick med dig i grundkursen i Arbetsledning, men kursen passar lika bra för de som inte gått grundkursen och som redan arbetar som platschefer och entreprenadingenjörer med dessa frågor och vill lära sig mer.

Innehåll

  • Vi diskuterar produktionsledarens verklighet
  • Hur planerar vi och skapar lönsamhet i våra projekt
  • Äta-arbeten, vad kan vi ta betalt för
  • Inköp, planering, juridik och avtal
  • Arbetsmiljö i praktiken på våra arbetsplatser
  • Arbetsberedning för arbetsglädje och kvalitet
  • Besiktningar, hur får vi en godkänd entreprenad
  • Kommunikation - ett av ledarens viktigaste verktyg
  • Hur gör du som ledare skillnad med rätt inställning och attityd
  • Hur hanterar vi som ledare konflikter och olikheter


Upplägg

Kursen omfattar tre dagar.

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

Arbetsledarens uppgifter, ansvar och befogenheter.

Lagar och föreskrifter, etik och moral

Byggprocessen, entreprenadformer, roller och ansvar

AB 04, AMA och dagboken

Administrativa föreskrifter

Kvalitetsarbetet i projektet kontrollplan och egenkontroll

KMA, Riskhantering och praktisk tillämpning

Ritningsläsning

Starta projektet, planering, arbetsberedning, kalkyl, tidplaner, inköp och ekonomi

Styra projektet, planering, arbetsberedning, uppföljningar och avstämningar

Avsluta projektet, besiktningar och erfarenhetsåterföring

Avvikelser och äta-hantering

Arbetsgivarens ansvar, skyldigheter och rättigheter. Arbetsgivarens ställföreträdare.

Ledarskap, jag, medarbetare, grupper och samverkan

Kommunikation och mötestekni

Rabatt för medlemmar
Ord pris:8.870 kr
Medlemspris:7.590 kr
Datum Lediga platser Anmäl
10, 12, 17 sep 2019 19 Anmäl